Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Spotový produkt pro elektřinu

Principem spotového produkt je dynamická cena, která se v průběhu každého dne mění. Náš produkt pro elektřinu se jmenuje Elektřina SPOT.

Co je spotový produktu a pro koho je vhodný

Zjednodušeně jde o produkt jehož cena je určována spotovým trhem (Denní trh Operátora trhu) neboli cenou na burze, kde elektřinu pro zákazníky se spotovým produktem nakupujeme.

Spotový produkt není vhodný pro každého. Je určen spíše zákazníkům, kteří se v energetice dobře orientují. Spotové ceny sice mohou být v některých obdobích nižší, ale v jiných obdobích zase výrazně vyšší, než je standard na trhu. Je tedy nutné počítat s určitým rizikem, kdy cena může kvůli různým faktorům prudce stoupnout a vy za tuto cenu budete v daný moment elektřinu spotřebovávat.

Při využívání spotového produktu je ideální mít možnost přesouvat svou spotřebu v rámci dne nebo týdne do intervalů, kdy je cena na Denním trhu nižší.

Zároveň je nutné mít instalovaný elektroměr s průběhovým měřením.

Cena Elektřiny SPOT

Cena je stanovována na základě výsledků obchodování na Denním trhu, který provozuje Operátor trhu (OTE). Ceny pro jednotlivé časové intervaly následujícího dne jsou zveřejňovány denně kolem 13. hodiny a jsou uváděny v eurech za MWh. Pro přepočet kurzu z eur na české koruny používáme kurzovní lístek České národní banky platný pro konkrétní den.

Cena na Denním trhu není kromě technického limitu burzy 4000 EUR/MWh nijak omezena, může tedy dosáhnout velmi vysokých ale i záporných hodnot.

Vývoj cen na denní trhu najdete na stránkách OTE.

ZOBRAZIT VÝVOJ CEN >

 

Finální cenu silové elektřiny vypočítáváme pomocí následujícího vzorce:

Popis vzorce:

suma hodnot za hodiny v rámci fakturovaného období

cenah,DT

cena na Denním trhu OTE a.s. dosažená v dané hodině (v EUR převedena na CZK aktuálním kurzem  ČNB-střed, v případě, že pro daný obchodní den není kurz ČNB-střed stanoven, je použit poslední  předchozí stanovený kurz)

poplatek za služby obchodu

pevná část ceny za MWh, kterou stanovujeme my jako obchodník

spotřebah

spotřeba v odběrném místě v dané hodině

 

 

Cena spotového produktu se skládá z obchodní (neregulované) části, a části regulované.

Obchodní (neregulovaná část) zahrnuje:

  • cenu spotřeby podle Denního trhu – cena jednotlivých hodin denního trhu plně přenesená na objem spotřeby zákazníka v těchto hodinách (viz vzorec)
  • cenu za služby obchodu a převzetí odpovědnosti za odchylku zákazníka, stanovena jako cena za MWh (viz vzorec)
  • stálou měsíční platbu

Regulovaná část obsahuje poplatky za distribuci elektřiny a daně. Tuto část ceny stanovuje Energetický regulační úřad.

Celková účtovaná cena se může měsíc od měsíce zásadně lišit, například v letních a zimních měsících.

Při zvažování přechodu na spotový produkt je potřeba důkladně zvážit jestli jste schopni platit nárazově vysoké částky.

Výkyvy cen způsobují především tyto faktory:

  • Spotřeba elektřiny na celkovém trhu v průběhu dne. S vyšší spotřebou cena stoupá.
  • Roční období, větší poptávka v zimních měsících energie prodražuje.
  • Množství vyrobené elektřiny, které se z elektráren na trh dostává.
  • Počasí, které ovlivňuje výrobu levné elektřiny obnovitelnými zdroji.
  • Světové dění, jako například konflikty, krize a nehody, které ceny energií zvyšují.

Ukázka vývoje průměrné denní ceny elektřiny na Denním trhu OTE a.s. v roce 2022 (Kč bez DPH/MWh)

Průběhové měření a plánování spotřeby

Podmínkou pro poskytnutí tohoto produktu je, aby vaše odběrné místo bylo vybaveno elektroměrem s průběhovým měřením. Bez něj totiž není možné sledovat, kolik elektřiny bylo spotřebováno v jednotlivých 15minutových intervalech.

Instalaci průběhového měření provádí provozovatel distribuční soustavy (distributor), na kterého se můžete obrátit s žádostí. Cenu za změnu typu měření stanovuje také distributor.

Díky průběhovému měření není třeba zadávat samoodečty. Aktuální spotřebu vždy budeme znát.

Měsíční vyúčtování

Vzhledem k tomu, že ceny spotového produktu nejde předvídat, zákazník neplatí žádné měsíční zálohy jako u standardních produktů, které mají vyúčtování jednou za rok. Se spotovým produktem probíhá vyúčtování každý měsíc.

Další informace k produktu

Výpovědní doba smlouvy je 1 měsíc, který se počítá od začátku měsíce následujícího po podání výpovědi.

Před sjednáním je nutné podepsat dokument Informace o způsobu dynamického určení ceny a o výhodách a rizicích produktu Elektřina SPOT, který vás seznámí s vlastnostmi produktu, upozorní na rizika a informuje o způsobech, jak z produktu čerpat výhody. Toto je požadováno zákonem.


Děkujeme, že jste si během KVIFF zašli na ReakTour

Během 58. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary jsme vás vzali na nejstřeženější prostory v zemi. Více než 6 500 z vás se podívalo do běžně nepřístupných míst v Temelíně, Dukovanech a Dlouhých stráních. Jsme rádi, že se vás mnoho zúčastnilo soutěže o hodnotné ceny, a že se vám líbila fotografie z našeho AI fotokoutku, který každého proměnil do pracovníka jaderné elektrárny ve žluté kombinéze.

Pojďte si to s námi krátce připomenout.

Video z 58. KVIFF