Zpět

Formuláře (Plyn)

Formuláře pro odběratele plynu z řad domácností.

Formuláře pro uzavření Smlouvy

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
DP10 Smlouva o sdružených službách dodávky plynu – Domácnost – produkt Plyn na dobu neurčitou 148 kB
  Touto smlouvou si zajistíte dodávku plynu od ČEZ Prodej, a.s. s produktem Plyn na dobu neurčitou.

K výše uvedené smlouvě je nutné doložit také podepsanou Plnou moc
Udělením plné moci nám umožníte, abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.

Průvodce k vyplnění smlouvy
DP11 Smlouva o sdružených službách dodávky plynu – Domácnost – produkt Plyn na 1 rok 151 kB
  Touto smlouvou si zajistíte dodávku plynu od ČEZ Prodej, a.s. s produktem Plyn na 1 rok

K výše uvedené smlouvě je nutné doložit také podepsanou Plnou moc
Udělením plné moci nám umožníte, abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.
DP12 Smlouva o sdružených službách dodávky plynu – Domácnost – produkt Plyn na 2 roky 151 kB
  Touto smlouvou si zajistíte dodávku plynu od ČEZ Prodej, a.s. s produktem Plyn na 2 roky

K výše uvedené smlouvě je nutné doložit také podepsanou Plnou moc
Udělením plné moci nám umožníte, abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.
DP13 Smlouva o sdružených službách dodávky plynu – Domácnost – produkt Plyn na 3 roky 151 kB
  Touto smlouvou si zajistíte dodávku plynu od ČEZ Prodej, a.s. s produktem Plyn na 3 roky

K výše uvedené smlouvě je nutné doložit také podepsanou Plnou moc
Udělením plné moci nám umožníte, abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.
 

Formuláře pro udělení Plné moci

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
DP20 Plná moc pro a čestné prohlášení nového zákazníka 91 kB
 

Tuto plnou moc vždy doložte, pokud se chcete stát naším novým zákazníkem, tak abychom vás zastupovali při zajištění úkonů nutných pro zahájení dodávek energií od naší společnosti, pokud řešíte připojení zcela nového odběrného místa, převedení vašeho odběrného místa od vašeho stávajícího dodavatele k ČEZ Prodej, nebo přepsání odběrného místa mezi předchozím odběratelem a vámi.

Střední část formuláře Čestné prohlášení použijte pouze v případě, kdy nejste původním zákazníkem v odběrném místě a zároveň požadujete přepis odběrného místa po zákazníkovi, se kterým nebyla řádně ukončena smlouva (zákazník zemřel nebo se odstěhoval).

DP21 Plná moc pro původního zákazníka na odběrném místě 67 kB
 

Tuto plnou moc doložte, pokud jste zákazníkem v odběrném místě a rozhodli jste se odběrné místo přepsat na jinou osobu. V rámci této plné moci vás budeme zastupovat ve všech úkonech nutných k ukončení smlouvy, kterou se realizuje dodávka do předmětného odběrného místa nebo k ukončení smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy.

Při přepisu odběrného místa doporučujeme k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení mezi původním a novým zákazníkem doložit předávací protokol.

DP22 Plná moc pro zastoupení zákazníka 479 kB
  Tento formulář použijte v případě, že souhlasíte, aby vás při jednání s námi zastupovala zmocněná osoba.
 

Formuláře pro vyřízení ukončení smlouvy

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
DP40 Žádost o ukončení smlouvy 94 kB
 

Tento formulář použijte pro vyřízení ukončení dodávek energii od ČEZ Prodej.

V případě ukončení smlouvy z důvodu přepisu odběrného místa na jiného zákazníka nezapomeňte k výše uvedené žádosti doložit také podepsanou plnou moc pro původního zákazníka na odběrném místě. V rámci této plné moci vás budeme zastupovat ve všech úkonech nutných k ukončení smlouvy, kterou se realizuje dodávka do předmětného odběrného místa nebo k ukončení smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy.

DP41 Odstoupení od smlouvy 496 kB
 

Tento formulář použijte, pokud chcete odstoupit od smlouvy na dodávky energií od ČEZ Prodej k jinému termínu, než do kterého je vaše smlouva platná.

Odstoupení od smlouvy lze akceptovat jen v případě splnění smluvních a legislativních podmínek pro takový úkon.

 

Formuláře pro distribuční požadavky

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
DP42 Žádost o přezkoušení/kontrolu plynoměru 66 kB
  Tento formulář použijte v případě, že požadujete úředně ověřit/zkontrolovat plynoměr.

 

Pomohly Vám uvedené informace?