Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 


Podpora Služby

Služby

ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ

Výchozí revize plynových kotlů

Výchozí revizi plynových spotřebičů provádí revizní technik po montáži zařízení a jejím cílem je ověřit, že byl spotřebič odborně zapojen a nedochází k úniku plynu nebo jiné poruše.

Pravidelné kontroly plynových kotlů

Jednou do roka by měl každý majitel plynového kotle zajistit jeho prohlídku. Ta je součástí služby ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ a provádí ji servisní technik, který kontroluje, zda kotel funguje správně, popřípadě jej vyčistí.

Důvodem, proč se prohlídce plynových kotlů věnovat a pravidelně ji dodržovat, přestože její povinnost není zákonem stanovená, je získání dokladu o pravidelné údržbě – při pravidelné kontrole vystaví servisní technik majiteli kotle potvrzení. To může vyžadovat pojišťovna v případě, že dojde k nehodě a škodě na majetku nebo dokonce na zdraví.

Díky naší pravidelné kontrole se vám také může snížit spotřeba energie až o 15 %, prodloužit životnost kotle a snížit riziko případné havárie.

Součástí služby ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ je také kontrola a případné vyčištění spalinové cesty. Tato kontrola je povinná na základě Vyhlášky 34/2016, a to jak pro podnikatele, tak pro domácnosti.

Službu ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ zajišťujeme ve spolupráci s ověřenými partnery, kteří mají veškeré certifikace pro provádění kontroly plynového kotle a kontrolu spalinových cest.

Kontrola plynových částí – měření

 • kontrolu těsnosti plynových spojů kotle
 • kontrolu tlaku plynu na vstupu do zařízení
 • kontrolu tlaku plynu při startu, při minimálním výkonu, při ohřevu topného systému a při ohřevu TUV

Kontrola funkcí bezpečnostního řetězce obsahuje:

 • kontrolu funkce havarijního termostatu
 • kontrolu funkce ionizační elektrody
 • kontrolu funkce manostatu tlaku vzduchu
 • kontrolu funkce pojistného ventilu
 • kontrolu funkce snímače zpětného toku spalin

Kontrola výměníku topného systému obsahuje:

 • kontrolu na straně spalování – suché čištění (mimo chemického čištění s demontáží výměníku)

Měření emisí:

účinnost spalování kotle se provádí u každého kotle, v případě atmosférických kotlů skupiny „B“ je součástí kontroly také 4 pascalový test. Tento test se používá v případě spotřebičů typu „B“ v odůvodněných případech, zejména tehdy, kdy jsou spaliny odváděny do komína přirozeným tahem komína a současně jsou v prostoru spotřebiče (v obálce budovy) jiné zdroje podtlaku (například digestoře, ventilátory, centrální vysavače, krby a kamna apod.).

Kontroly komínů a odkouření

Zákon 320/2015 Sb. a vyhl. 34/2016 Sb. předepisuje kontrolu, čištění a výběr znečišťujících látek u spalinových cest od plynových spotřebičů 1× ročně, a to bez ohledu na typ a výkon spotřebiče.

Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jednou za dva roky.

 • kontrola spalinových cest – spotřebič „C“ – turbo přes zeď
 • kontrola komína u spotřebičů „B“ a „C“ (kondenzační kotle a turba do komína)
 • čištění spalinové cesty náležející k plynovému zařízení – pokud je potřeba

 

Základní rozsah kontroly:

 • posouzení kontrolovatelných částí bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
 • posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti
 • posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům
 • posouzení kontrolovatelných částí zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou, a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby
 • posouzení jejího stavebně technického stavu

Jestliže vám plynové zařízení přestalo topit nebo ohřívat vodu, volejte na linku ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ 371 100 333 (volba 3), nebo na linku 221 586 500. Opravu vám v rámci pojištění zajistí pojišťovna. Jestliže nejsou splněny pojistné podmínky, pojišťovna vám pro opravu pomůže najít technika, náklady na opravu si poté uhradíte sami.

 Základní podmínky pojištění: 

 • Pojištění lze čerpat po 2 měsících od sjednání služby a vztahuje se na zdroje tepla.
 • 2 × za rok vám zajistíme opravu spotřebiče, který není starší 7 let, a to až do výše 5 000 Kč.
 • Zdrojem tepla jsou tyto vyjmenované spotřebiče:
  • elektrický nebo plynový kotel
  • elektrický nebo plynový ohřívač vzduchu (pevně instalované, nikoli přenosné jako je přímotop apod.)
  • průtokový/zásobníkový ohřívač vody (elektrický nebo plynový).
 • Pokud je zdroj tepla v záruce a porouchá se, pojištění se na něj nevztahuje a je nezbytné obrátit se přímo na výrobce.
 • Podmínkou plnění pojišťovny je doložení, že není zdroj tepla starší 7 let. Dokladem je kupní smlouva nebo výrobní štítek. Jestliže ani jedno nemůžete doložit, pojišťovna vám nemůže opravu uhradit, může vám však pomoci najít vhodného technika. Opravu si v takovém případě uhradíte sami.

Pojišťovna hradí opravu do 5 000 Kč, z toho vaše spoluúčast je v každé variantě 1 000 Kč, případně doplácíte částku nad limit pojišťovny. 

Podrobnější informace najdete ve Všeobecných pojistných podmínkách a Zvláštních pojistných podmínkách. 

Po zaplacení prvního vyúčtování se vám nejpozději do třiceti pracovních dní ozveme prostřednictvím SMS a e-mailu s návrhem termínu kontroly. Pokud vám navržený termín kontroly vyhovuje, potvrdíte ho jednoduše odpovědí na SMS zprávu, v MŮJ ČEZ nebo telefonicky na čísle 371 100 333. Termíny dalších pravidelných kontrol nechte na nás, každý rok se vám vždy včas ozveme s návrhem návštěvy našeho technika, nemusíte nic hlídat sami.

Pokud termín nepotvrdíte, další vám vygenerujeme nejdříve za 30 dní. Případně můžete zavolat na linku 371 100 333 a my se pokusíme pro vás najít vhodnější termín.

Potvrzený termín je závazný, ale lze ho zrušit nejpozději do 24 hodin před plánovaným datem. Pokud potvrzený termín nezrušíte, ale neumožníte našemu technikovi kontrolu uskutečnit, termín kontroly na daný rok vám propadne.

Platbu inkasem si zajistíte snadno. Zadejte souhlas své bance k provádění inkasa ve prospěch jednoho z našich účtů.


Účet zvolte podle své banky:


- 4444442/0800 pro zákazníky České spořitelny,
- 844844844/0300 pro zákazníky ČSOB,
- 7770227/0100 pro zákazníky Komerční banky a jiných bank.

 

Neuvádějte žádný variabilní ani specifický symbol. V případě, že už máte inkaso pro vybraný účet povoleno pro odběr elektřiny nebo zemního plynu, zkontrolujte pouze dostatečnou výši limitu pro platby a četnost strhávání plateb.
Pak už nám jen oznamte, že máte inkaso zřízené. Nezapomeňte uvést číslo svého bankovního účtu. Zprávu o inkasu nám můžete zanechat v aplikaci MŮJ ČEZ, na lince 371 100 333, nebo na některém z našich kontaktních míst.


V případě, že chcete využívat pro platby SIPO, nahlaste nám spojovací číslo, které najdete v pravém horním rohu Platebního dokladu SIPO v kolonce Spojovací číslo.
V případě platby přes SIPO se služba na platebním dokladu objeví až následující měsíc (při nastavení po 25. dnu v měsíci až za 2 měsíce). S návrhem termínu čekáme na připsání první platby. Pokud tedy chcete urychlit provedení kontroly, můžete první vyúčtování uhradit jednorázově a další platby můžete pohodlně platit přes SIPO.

Postup při zrušení služby

 • Smlouvu je vždy nutné ukončit písemně, žádost může být napsaná volnou formou, nebo využijte formulář k ukončení služby.
 • Od smlouvy lze odstoupit dle zákona do 14 dní od uzavření, ale jen pokud je smlouva uzavřena telefonicky nebo on-line. Do tohoto data nám musí přijít podepsaný formulář pro odstoupení.
 • V ostatních případech ukončíme smlouvu podle dne doručení podepsaného formuláře.
 • Při doručení podepsaného formuláře do 20. dne v měsíci, ukončujeme smlouvu do konce daného měsíce.
 • Od 21. dne v měsíci ukončujeme službu až na konci dalšího měsíce.

Vyúčtování při zrušení služby

 • Pokud vyčerpáte roční kontrolu plynového zařízení nebo máte do data konce smlouvy potvrzený termín servisu, zašleme vám při ukončení smlouvy k uhrazení dopočet do výše roční hodnoty balíčku ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ. Od celkové částky 2 388 Kč vám odečteme vaše dosavadní zaplacená vyúčtování.
 • Jestliže službu nevyčerpáte, nebudeme vám dopočítávat k doplacení částku do roční ceny balíčku, již uhrazené platby vám ale nebudeme vracet.

ČEZ ASISTENT

Pojištění ČEZ ASISTENT je sjednáváno na dobu neurčitou a trvá po celou dobu platnosti smlouvy na dodávky energií od ČEZ Prodej, a.s., pokud není pojištění ukončeno dříve.

Pojištění ČEZ ASISTENT vzniká od 00:00 hodin prvního dne následujícího po dni, kdy je pojištění sjednáno.

V případě, že dojde k havárii či jiné události pokryté pojištěním ČEZ ASISTENT, zavolejte na telefonní číslo 221 586 500. Dovoláte se do asistenční centrály, která je vám k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Operátorovi nahlaste své jméno a příjmení, adresu, kde došlo k pojistné události, a kontaktní telefonní číslo. Pokud znáte své zákaznické číslo u společnosti ČEZ Prodej, a.s., uveďte i toto číslo a nezapomeňte na stručný popis události.

Po ověření nároku na poskytnutí asistenční služby operátor následně zajistí výjezd servisního technika.

Pojištění se vztahuje pouze na škodní události týkající se odběrného místa, ke kterému je pojištění ČEZ ASISTENT sjednáno. 

Událost může nahlásit kterýkoliv člen domácnosti starší 18 let, který uvede při nahlášení škody nezbytné údaje potřebné pro spolehlivou identifikaci zákazníka ČEZ Prodej, a.s.

Pojištění ČEZ ASISTENT se nevztahuje na běžné opravy, údržbu nebo preventivní opravy, ani na odstraňování následků škod vzniklých zanedbáním údržby domácnosti. Bližší informace k výlukám z pojištění naleznete ve zvláštních pojistných podmínkách.

Pokud se u spotřebního zboží v době do dvaceti čtyř měsíců od jeho zakoupení a převzetí vyskytne vada, můžete uplatnit právo z vady přímo u prodejce, pojištění ČEZ ASISTENT nezajišťuje zákonné záruční opravy. Pojištění ČEZ ASISTENT se vztahuje až na případy, kdy vzniklá porucha není kryta uvedenou zárukou a je určeno pro vyjmenované elektrické a plynové spotřebiče, které nejsou starší 10 let od nákupu jako nového zboží.

Pokud poskytované asistenční služby v rámci jedné pojistné události převyšují částku 5 000 Kč, budete technikem předem upozorněni na vyšší cenu za opravu či odstranění havárie – budete-li s tímto rozdílem ceny souhlasit, pak ji uhradíte technikovi v hotovosti přímo na místě.

V případě, že chcete pojištění ukončit, a to z jakéhokoliv důvodu, zašlete žádost o ukončení pojištění, a to buď:

 • písemně na adresu ČEZ Prodej, a.s. Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00, nebo

 • e-mailem na cez@cez.cz.

Žádost o ukončení musí obsahovat identifikační údaje zákazníka, datum a podpis zákazníka. Při zaslání e-mailem přiložte screenshot podepsané žádosti. 

Přesné důvody zániku a lhůty, kterými se zánik pojištění řídí, jsou uvedeny v rámcové pojistné smlouvě nebo ve všeobecných pojistných podmínkách.

ČEZ BEZ STAROSTÍ

Prodej pojištění byl ukončen, aktuálně není možné si ČEZ BEZ STAROSTÍ nově sjednat.

V případě, že máte pojištění ČEZ BEZ STAROSTÍ sjednané před datem ukončení prodeje, platí pro vás i po ukončení prodeje na dobu neurčitou až do jeho zániku z důvodů uvedených ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2014 a Rámcové pojistné smlouvě č. ČEZBP 1/2014 ve znění dodatku č. 1.

Pojištění ČEZ BEZ STAROSTÍ je sjednáváno na dobu neurčitou a trvá, dokud není písemně ukončeno na základě písemné žádosti pojištěného nebo není ukončeno z jiného důvodu.

V případě, že u vás dojde k jedné z událostí, na které se pojištění ČEZ BEZ STAROSTÍ vztahuje, kontaktujte BNP Paribas Cardif Pojišťovnu na telefonním čísle 234 240 400. Dovoláte se na klientské centrum pojišťovny, kde s vámi vyřídí nahlášení pojistné události.

Linka pro hlášení pojistných událostí je vám k dispozici v pracovní dny v čase 8:00 – 18:00 hodin. Operátorovi nahlaste své jméno a příjmení, číslo pojištění (shodné s vaším zákaznickým číslem u společnosti ČEZ Prodej, a.s.) a adresu.

Pojistnou událost je oprávněn hlásit sám pojištěný. Pokud to například ze zdravotních důvodů není možné, může nahlášení provést rodinný příslušník starší 18 let, který je schopen při nahlášení události uvést správná data pro identifikaci pojištěného.

Pojištěný, u kterého nastala pojistná událost, je povinen poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu:

 • vyplněný příslušný formulář pojistitele „Oznámení pojistné události“,
 • následující prvotní doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění:

V případě pracovní neschopnosti pojištěného:

 • kopii potvrzení pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti, se stanovením příslušného čísla diagnózy a s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře (s čitelnou adresou lékaře),
 • došlo-li k hospitalizaci, propouštěcí zprávu z nemocničního zařízení (kopie s čitelnou adresou lékaře),
 • je-li k dispozici, potvrzení zaměstnavatele nebo výpis z živnostenského rejstříku, pokud je pojištěná osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo zápočtový list, pokud není pojištěný zaměstnán v pracovním poměru.

V případě nezaměstnanosti pojištěného:

 • kopii ukončované pracovní smlouvy, včetně všech podepsaných dodatků k pracovní smlouvě,
 • kopii dokladu o rozvázání pracovního poměru (výpověď z pracovního poměru apod.),
 • kopii potvrzení, že je pojištěný veden v evidenci u příslušného úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání (toto potvrzení vystaví úřad práce na žádost pojištěného),
 • kopie všech pracovních smluv uzavřených na dobu určitou nebo neurčitou včetně podepsaných dodatků k pracovním smlouvám, ze kterých vyplývá, že pojištěný byl zaměstnán nejméně 12 měsíců před počátkem pojištění, resp. před rozhodným dnem.

V případě hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu:

 • propouštěcí zprávu z nemocničního zařízení (kopie s čitelnou adresou lékaře),
 • potvrzení o poskytnutí nemocniční lůžkové péče,
 • lékařskou zprávu s uvedením diagnózy, pro kterou byl pojištěný hospitalizován a v pracovní neschopnosti,
 • kopii potvrzení pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti, se stanovením příslušného čísla diagnózy, pro kterou je pojištěný v pracovní neschopnosti a s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře (s čitelnou adresou lékaře).

Detailní informace o nahlášení pojistné události najdete také ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2014 a Rámcové pojistné smlouvě č. ČEZBP 1/2014 ve znění dodatku č. 1.

Na nahlášení škodní události máte 4 roky od jejího vzniku. Pokud u vás nějaká škodní událost v předchozích 4 letech nastala, kontaktujte pojišťovnu v pracovních dnech od 8 do 18 hodin na lince +420 234 240 400. Využít můžete také e-mail czinfo@cardif.com.

ČEZ BEZ STAROSTÍ může zaniknout na základě písemné žádosti pojištěného. V tomto případě pojištění a povinnost uhradit pojistné zaniká poslední den v měsíci, kdy došlo k přijetí písemné žádosti o ukončení pojištění.

ČEZ BEZ STAROSTÍ může zaniknout také odstoupením pojištěného od jednotlivého pojištění z důvodů uvedených ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2014 a Rámcové pojistné smlouvě č. ČEZBP 1/2014 ve znění dodatku č. 1.

Žádost o ukončení i odstoupení lze učinit v jakékoliv podobě s uvedením identifikačních údajů zákazníka, data a podpisu zákazníka nebo lze využít tento formulář. Žádost o ukončení i odstoupení můžete poslat naskenované e-mailem na cez@cez.cz, nebo písemně na adresu ČEZ Prodej, a.s. Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00.

ČEZ BEZ STAROSTÍ může zaniknout také z dalších důvodů uvedených Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2014 a Rámcové pojistné smlouvě č. ČEZBP 1/2014 ve znění dodatku č. 1, např. v důsledku nezaplacení pojistného nebo výpovědí.

Vyřešte své požadavky v MŮJ ČEZ

Přihlaste se a spravujte svoje služby online - přehledně a jednoduše.
S čím vám MŮJ ČEZ pomůže, zjistíte zde

Reklamace

Nejste s něčím spokojeni? Dejte nám o tom vědět.

Zadat reklamaci

Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more