Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

ČEZ ASISTENT

Vyřešíme za vás starosti s opravou spotřebiče či havárií v domácnosti.

Hlášení události

Máte ČEZ ASISTENT?
Volejte nonstop

221 586 500

Pojištění ČEZ ASISTENT zajišťuje nepřetržitou pomoc (asistenční služby) v případě havárie v domácnosti či poruchy spotřebiče v domácnosti, který není starší 10 let nebo se na něj nevztahuje záruka.

Na co se pojištění ČEZ ASISTENT vztahuje?

Pojistná událost Limit plnění Plnění se vztahuje na:
Havárie v domácnosti bezprostředně související s dodávkou elektřiny a plynu – elektrikář, instalatér, topenář, plynař 5 000 Kč výjezd technika, náklady na jeho práci související s vyřešením havarijní situace a drobný materiál
Porucha elektrického spotřebiče – lednice, chladnička, kombinovaná chladnička, mraznička, pračka, sušička prádla, kombinovaná pračka se sušičkou prádla, myčka nádobí, sporák, trouba (kromě samostatné mikrovlnné), digestoř 5 000 Kč výjezd technika, náklady na jeho práci související s opravou spotřebiče
Porucha plynového spotřebiče – plynový sporák a vařič, plynový kotel, průtokový ohřívač, plynový ohřívač vzduchu 5 000 Kč výjezd technika, náklady na jeho práci související s opravou spotřebiče
Zablokované dveře – např. zabouchnuté dveře, poškozený zámek, zlomený klíč 5 000 Kč výjezd technika, náklady na jeho práci související s vyřešením situace a drobný materiál

Za drobný materiál se nepovažuje například nová sada klíčů v případě výměny bezpečnostního zámku dveří nebo náhradní díly použité k opravě zařízení či spotřebičů.

K určení stáří spotřebiče je nutné doložit doklad prokazující stáří spotřebiče (např. doklad o koupi spotřebiče jako nové věci, příp. výrobní štítek).

Úplné podmínky pojištění naleznete ve všeobecných pojistných podmínkáchzvláštních pojistných podmínkách.

Hlášení události 221 586 500

Linka je k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

Máte zájem o pojištění ČEZ ASISTENT?

Vámi zadané osobní údaje bude jako správce zpracovávat společnost ČEZ Prodej, a.s., sídlem Duhová 425/1, 140 53 Praha 4, IČO 27232433, za účelem nabídky produktů a služeb. Podrobnosti jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů.