Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Informace pro výrobce, jejichž obchodník ukončil činnost

Jste výrobce a v předávacím místě nikdo neodpovídá za odchylku?

Níže jsme pro vás připravili informace, které by vás mohly zajímat.

Co znamená režim dodavatele poslední instance pro výrobnu elektřiny?

Dodavatel poslední instance je zákonem určený dodavatel, který automaticky nastupuje jako subjekt zúčtování pro předávací místo výrobny v případě, že váš současný dodavatel ukončil činnost nebo přestal být schopen zajišťovat zúčtování odchylek a v předávacím místě nikdo neodpovídá za odchylku.

Kdo v mém předávacím místě automaticky odpovídá za odchylku?

Za odchylku odpovídá dodavatel poslední instance. Informaci, který konkrétní obchodník je dodavatelem poslední instance, můžete nalézt na webové stránce ERÚ zde.

Pokud je vaše předávací místo na distribučním území ČEZ Distribuce, a. s., za odchylku odpovídá ČEZ Prodej, a.s.

Váš obchodník ukončil činnost

O ukončení činnosti vašeho dodavatele a převzetí odpovědnosti za odchylku pro vaše předávací místo výrobny nás informuje operátor trhu.

Jako dodavatel poslední instance přebíráme odpovědnost za odchylku

Po obdržení informace od operátora trhu se stáváme subjektem zúčtování pro předávací místo výrobny na dobu maximálně 1 měsíce.

Dotčeným výrobcům, u jejichž výrobny přebíráme odpovědnost za odchylku, zasíláme oznámení se všemi podstatnými informacemi..

Vyberte si nového obchodníka na výkup vyrobené elektřiny

Subjektem pro zúčtování odchylek můžeme být podle energetického zákona nejdéle 1 měsíc. Proto si prosím během této doby sjednejte smlouvu na výkup vyrobené elektřiny s vámi vybraným obchodníkem.

Pokud nechcete smlouvu na výkup vyrobené a dodané elektřiny sjednávat, zajistěte si alespoň dodavatele, který převezme odpovědnost za odchylku pro vaši výrobnu.

Cena za dodanou elektřinu

Za elektřinu, kterou po dobu režimu DPI dodáte do elektrizační soustavy, nic neplatíme. Vyrobenou elektřinu podle energetického zákona nabýváme bezúplatně.

Proč za dodanou elektřinu z výrobny nemusíme platit?

Převzetí odpovědnosti za odchylku chrání výrobce před neoprávněnou dodávkou, která hrozí v případě, že stávající obchodník ukončí činnost nebo už není oprávněn k převzetí odpovědnosti za odchylku v předávacích místech výroben.

Slouží jako dočasná ochrana pro výrobce a má vytvořit prostor k zajištění vykupujícího obchodníka. Nenahrazuje smluvní vztah mezi původním obchodníkem a výrobcem upravující výkup elektřiny.

Sjednání smlouvy na výkup

Smlouvu na výkup si můžete sjednat s jakýmkoliv vámi zvoleným obchodníkem s elektřinou.

Máte zájem o uzavření smlouvy na výkup elektřiny s naší společností? Ozvěte se nám na e-mail dodavatel@cez.cz a my vás budeme kontaktovat.

Máte dotazy?

Můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese dodavatel@cez.cz nebo na telefonním čísle 800 111 700.


FAQ regarding general meeting
Find more