Zařídíme Vám dotaci až 170 000 Kč a výhodný úvěr na technologie

Vyřídíme žádost a garantujeme, že když ji nezískáte, vyplatíme ji z vlastních prostředků

Garance dotace od ČEZ

Vyřídíme za vás žádost o dotaci a garantujeme, že každý, kdo na ni má nárok, ji dostane v plné výši, i kdybychom ji měli vyplatit z vlastních prostředků.

Provedeme vás celým dotačním procesem a vyřídíme kompletní dokumentaci až po vyplacení dotace na účet žadatele. Díky tomu bylo na tisíc našich žádostí vyřízeno úspěšně. Může se však stát, že vyplacení dotace bude Státním fondem životního prostředí ČR zamítnuto. S námi ale máte vždy jistotu, že po podání žádosti vám peníze budou vyplaceny na účet v plné výši. Navíc se vám za to smluvně zaručíme, i kdybychom ji měli zaplatit z vlastních prostředků.

Dotace Nová zelená úsporám a návratnost

Program Nová zelená úsporám, spravovaný Státním fondem životního prostředí, podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov, efektivní využívání zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie. Hlavním cílem je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí především CO2.

Poskytované dotace tak výrazně zlepšují ekonomickou stránku výstavby fotovoltaické elektrárny. Ekonomická výhodnost je bez dotací obtížně dosažitelná i za předpokladu neustálého poklesu cen komponent a dlouhodobě rostoucích cen elektřiny. Dotace dokáže urychlit návratnost investice až o 7 let.

Kdo má na dotaci nárok?

Majitel nemovitosti

O dotaci může žádat pouze majitel nemovitosti, na kterou bude fotovoltaika instalována.

Objekt určený k bydlení

Dům, na který bude fotovoltaika instalována, musí být zkolaudován jako objekt určený k bydlení.

Výroba pro vlastní spotřebu

Nejméně 70 % energie, kterou vyrobíte, musí být využito ke spotřebě domácnosti.

Bez již aktivní žádosti

Na váš dům nesmí být v době podání vypsaná jiná aktivní žádost o vyplacení podpory z NZÚ.

Proces žádosti o dotaci

1. Připrava návrhu

Naši specialisté vám navrhnou na míru fotovoltaickou elektrárnu, která bude splňovat předem avizované podmínky dotace.

2. Podpis smlouvy

Podepíšete smlouvu o poskytování služby společně s formuláři, které za vás připravíme.

3. Vyřízení žádosti

Provedeme registraci zákazníka u NZÚ a dodáme potřebné podklady pro zajištění plynulého procesu.

4. Vyplacení dotace

Po realizaci vašeho fotovoltaického systému a dokončení všech potřebných úkonů zažádáme o vyplacení dotace na váš bankovní účet.

Výše dotací pro fotovoltaiku

Fotovoltaika s ohřevem
vody
Fotovoltaika s akumulací
do baterie
Fotovoltaika s
tepelným čerpadlem
Minimální využití vyrobené energie v domě 70 % 70 % 70 %
Povinná akumulace teplá voda baterie teplá voda
Výše podpory 60 000 - 93 000 Kč 75 000 - 170 000 Kč 155 000 - 170 000 Kč

Výše dotací závisí na vybraných opatřeních v RD a při instalaci v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %.

Pomůžeme s výhodným financováním Vaší technologie

Fotovoltaickou elektrárnu od ČEZ vám pomůžeme financovat díky ČEZ ÚVĚRU NA TECHNOLOGIE.

Úroková sazba 4,9 % p.a.

Po schválení žádosti o úvěr garantujeme všem zákazníkům sazbu 4,9 % p.a.

Bez poplatků

Úvěr garantujeme bez poplatků za poskytnutí, vedení a předčasné splacení.

Bez zbytečného papírování

Povinnost dokládání dokumentů o koupi technologie při čerpání úvěru zajišťuje ČEZ.

Rychle a bez schůzek

Úvěry vyřídíme bez nutnosti osobní návštěvy, podpis a identifikaci zajišťuje kurýr.

100% pokrytí nákladů

Pomůžeme s financováním celé hodnoty technologie bez nutnosti vlastních prostředků.

Pokrytí celého projektu

Na jednu úvěrovou smlouvu financujeme celé řešení včetně instalace do výše 1 mil. Kč.

Chci začít s návrhem vlastního projektu.
Stačí vám na to jen 5 minut.

1. Stačí jen několik základních údajů

2. Obratem získáte nejvhodnější řešení

3. rovnou uvidíte i cenovou kalkulaci

Potřebujete poradit?

+420

Opatření koronavirus

V návaznosti na mimořádná opatření MZd a rozhodnutí Skupiny ČEZ mají všichni dodavatelé i jejich poddodavatelé povinnost zajistit testování svých zaměstnanců na Covid-19.


Zajištění této povinnosti zaměstnanec dodavatele prokáže jedním z následujících způsobů:

  • Potvrzení o negativním výsledku AG/PCR testu (ne starší než 7 dní)
  • Potvrzení od lékaře (může být i od lékaře z hygieny) nebo úplnou SMS (včetně osobních nacionálií a podpisu zdravotnického zařízení provádějícího test) o prodělání onemocnění COVID-19 v předchozích 90 dnech
  • Oficiální výtisk zprávy z laboratoře provádějící testy o negativním výsledku testu na onemocnění COVID-19 (ne starší než 7 dní)
  • Čestné prohlášení o negativním výsledku tzv. samotestu (ne starší než 7 dní)
  • Certifikát o očkování proti onemocnění COVID-19

Zaměstnanci dodavatelů, kteří nesplní povinnosti spojené s testováním Covid-19 nemohou vstoupit do prostor Skupiny ČEZ.

V rámci vzájemné ochrany při návštěvě pobočky vás prosíme o dodržování následujících pravidel

Mějte zakrytá
ústa a nos
respirátorem nebo
nanorouškou

Při čekání dodržujte odstup 2 metry

Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží

Upozornění

Zákaznická centra jsou pro vás otevřená. Vyřešíte na nich i požadavky týkající se distributorů energií. V seznamu poboček je poznáte podle názvu „Zákaznické centrum“ nebo „Kontaktní místo“. Smluvní partneři mají v současné době zavřeno.

Vybrané požadavky můžete řešit online. Z pohodlí svého domova vyřídíte například nahlášení samoodečtu, změnu záloh, adresy nebo způsobu platby, vrácení přeplatku a mnoho dalších věcí spojených s vaší smlouvou.


Více informací