Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Podpora Jak proběhlo od 24. 11. 2023 vylepšení služby ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ?

Jak proběhlo vylepšení služby ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ?

Co vše jsme od 24. 11. 2023 přidali do oprav?

  • Opravujeme i kotle starší 7 let. Rušíme podmínku stáří kotle, nyní již nemusíte řešit ani dokládat, jak je váš kotel starý.
  • Váš kotel opravíme výrazně rychleji. Máme vlastní síť techniků – opravy tak za vás nově vyřešíme bez nutnosti zapojení asistenční služby. Na opravy můžete nadále čerpat až 5 000 Kč z fondu oprav na dopravu a práci technika.
  • Poruchu pohodlně nahlásíte i online přes MŮJ ČEZ. Náš technik se vám ozve obratem, nejpozději další pracovní den.
  • Spoluúčast 1 000 Kč budeme nově účtovat pouze v případech, kdy technik přijede mimo pracovní dobu nebo stráví opravou více než 2 hodiny.

A máme pro vás i další vylepšení:

  • Termín kontroly si můžete naplánovat i online v pohodlí domova – výběr, potvrzení a nově i změnu termínu kontroly vyřešíte v MŮJ ČEZ. Najdete tam i veškeré záznamy o kontrolách a opravách.
  • Zlepšujeme odhad doby příjezdu technika. Při výběru termínu kontroly vám dáme vědět s půlhodinovou přesností, kdy náš technik dorazí.

 

Současně se změnou obchodních podmínek došlo k 24. 11. 2023 k úpravě ceny za službu ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ ze stávajících 199 Kč na 249 Kč měsíčně.


Veškeré detaily týkající se změny jsme našim stávajícím zákazníkům zaslali. Detailní informace najdete také v nových Všeobecných obchodních podmínkách a Ceníku.

 

Do 23. 11. 2023 můžete smlouvu sjednat za původních podmínek, ty se ale k tomuto datu i pro vás změní a od 24. 11. 2023 tak budete moci čerpat všechny výhody nového nastavení služby. Vyúčtování vystavená do 23. 11. 2023 budou obsahovat původní měsíční platbu, tedy 199 Kč.

Jsem zákazník ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ

Změna pro vás proběhla automaticky, nemusíte dělat nic. Možnost opravy za nových podmínek můžete využít už od 24. 11. 2023, změny se promítnou i do MŮJ ČEZ.

Změnu ceny promítneme poprvé automaticky do prosincového vyúčtování, vás prosíme jen o kontrolu povoleného limitu pro platbu inkasem, nebo upravení trvalého příkazu. Pokud využíváte platební doklad SIPO, první zvýšenou platbu v něm uvidíte v lednu.

Služba je sjednána na dobu neurčitou a výpověď můžete poslat kdykoliv písemně na naši korespondenční adresu ČEZ Prodej, a.s. Guldenerova 2577/19, Plzeň, 326 00 nebo e-mailem na servisvytapeni@cez.cz nebo ji vyplňte na našem Kontaktním místě.

Pokud jste v aktuálním období vyčerpali pravidelnou kontrolu, doúčtujeme vám doplatek ve výši částky, která je rovna součtu zbývajících měsíčních plateb za roční cyklus služby.

 

Co hledáte?


FAQ regarding general meeting
Find more