Dopad výroby elektřiny na životní prostředí v roce 2017

(dle § 23 a 28 energetického zákona 458/2000 Sb.)

Ochrana životního prostředí je jednou ze základních priorit Skupiny ČEZ.

V uplynulém desetiletí se výrazně snížil emise hlavních látek znečišťujících ovzduší. Ve stanovených termínech se společnost ČEZ, a. s. vyrovnala nejen s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší , ale významně přispěla k celkovému zlepšení kvality ovzduší v České republice i k plnění mezinárodních závazků České republiky v ochraně ovzduší. Důsledně respektuje rovněž právní předpisy ČR pro využívání jaderné energie.

Pozn.: změřené hodnoty emisí (emisní koncentrace) na webu ČEZ nezveřejňujeme, nejedná se o zákonnou povinnost. Tento reporting probíhá oficiálně prostřednictvím webu státní správy. Dále již delší dobu nejsou zpracovávány zprávy hodnotící podíl uhelných elektráren na znečištění ovzduší.

výrobny ČEZ, a.s. v ČR: Hodnoty emisí vyprodukovaných při výrobě elektřiny za rok 2017

 • CO2 15 111 593,64 t (= kusů povolenek)
 • NOX 12 360,61 t
 • SOX 11 665,51 t
 • CO 3 028,81 t
 • TZL 880,57 t

Hodnoty jaderného odpadu za rok 2017

1) Palivo

 • Předáno SÚRAO - 0,00 tun
 • Produkce paliva - 51,70 tun

2) Pevné a zpevněné radioaktivní odpady

 • Předáno SÚRAO - 155,64 tun
 • Produkce - 196,00 tun

Ostatní výrobny SKupiny Čez: Hodnoty emisí vyprodukovaných při výrobě elektřiny za rok 2017

Mix výrobce Elektrárna Dětmarovice

 • CO2 1 507 156,23 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 1 534,75 tun
 • SOx 1 433,42 tun
 • CO 73,79 tun
 • TZL 86,78 tun

Mix výrobce Elektrárna Počerady

 • CO2 5 614 272,90 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 5 497,74 tun
 • SO2 5 415,96 tun
 • CO 1 990,11 tun
 • TZL 264,31 tun

Mix výrobce Energotrans, a. s. (Elektrárna Mělník 1)

 • CO2 626 753,20 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 574,65 tun
 • SOx 846,53 tun
 • CO 238,76 tun
 • TZL 46,10 tun

Mix výrobce Energetické centrum, s. r. o., Jindřichův Hradec

 • CO2 0 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 54,92 tun
 • SOx 5,73 tun
 • CO 110,13 tun
 • TZL 0,78 tun

Mix výrobce Energocentrum Vítkovice, a. s.

 • CO2 71 645,08 tun (= kusů povolenek)
 • NOx 164,57 tun
 • SOx 217,88 tun
 • CO 17,81 tun
 • TZL 3,26 tun

Palivový mix ostatní společnosti 2017