Informace o celkové směsi paliv dodavatele za rok 2022

(§ 28 odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb.)

Elektřina dodávaná konečným zákazníkům Skupiny ČEZ je složena z elektřiny vyrobené ve vlastních zdrojích, elektřiny pořízené od nezávislých výrobců elektřiny (výrobní mix je uvedený na příslušných webových stránkách těchto výrobců) a z elektřiny nakoupené od nezávislých obchodníků s elektřinou.

Původ elektřiny dodávané konečným zákazníkům Skupinou ČEZ

Obnovitelné zdroje 5,4558 %
z toho:    sluneční 1,4696 %
              větrné 0,0112 %
              vodní 0,6266 %
              geotermální 0,0001 %
              biomasa 3,3385 %
              ostatní 0,0098 %
Fosilní zdroje 53,5965 %
z toho:    hnědé a černé uhlí 47,5009 %
              zemní plyn 5,8610 %
              ropa a ropné produkty 0,1082 %
              druhotné zdroje 0,1264 %
Jaderné zdroje 40,9477 %
LABELING ELEKTŘINY 2022