Informace o celkové směsi paliv dodavatele za rok 2022

(§ 28 odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb.)

Elektřina dodávaná konečným zákazníkům Skupiny ČEZ je složena z elektřiny vyrobené ve vlastních zdrojích, elektřiny pořízené od nezávislých výrobců elektřiny (výrobní mix je uvedený na příslušných webových stránkách těchto výrobců) a z elektřiny nakoupené od nezávislých obchodníků s elektřinou.

Původ elektřiny dodávané konečným zákazníkům Skupinou ČEZ

Obnovitelné zdroje 5,46 %
z toho:    sluneční 1,47 %
              větrné 0,01 %
              vodní 0,63 %
              geotermální 0,00 %
              biomasa 3,34 %
              ostatní 0,01 %
Fosilní zdroje 53,60 %
z toho:    hnědé a černé uhlí 47,50 %
              zemní plyn 5,86 %
              ropa a ropné produkty 0,11 %
              druhotné zdroje 0,13 %
Jaderné zdroje 40,95 %
 LABELING ELEKTŘINY 2022