Úvodem

Vážení zákazníci, obchodní partneři, návštěvníci, uživatelé informačních systémů nebo aplikací,

rádi bychom vás informovali, že ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá a je nedílnou součástí naplňování všech našich závazků. Věnujeme jí tedy náležitou pozornost a při zajištění ochrany osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů.

Tento dokument je účinný dnem zveřejnění 25. 5. 2018. Poslední aktualizace textu proběhla ke dni 1. 11. 2023.