Základní údaje

V naší společnosti považujeme za základní údaje zejména tyto:

  • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, případně rodné číslo, číslo průkazu totožnosti nebo IČO
  • kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa.

Shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, ke splnění našich právních povinností a případně k zajištění ochrany našich oprávněných zájmů. Zpracováváme pouze takové vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro naši korektní vzájemnou obchodní spolupráci.

Shromažďujeme a zpracováváme především osobní údaje vás, jako našich obchodních partnerů. Podle konkrétní situace zpracováváme také údaje například o zástupcích právnických osob, včetně členů statutárních orgánů a případně zaměstnanců našich obchodních partnerů.

Naše společnost zpracovává především tyto kategorie osobních údajů: