Úvodem

Vážení akcionáři a obchodní partneři,

tímto dokumentem vás informujeme o podmínkách a okolnostech zpracování vašich osobních údajů v naší společnosti a o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů naší společností v rámci Skupiny ČEZ. Také vás touto cestou informujeme o zajištění ochrany osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů.

Naše společnost je členem Skupiny ČEZ, v jejímž čele stojí jako mateřská společnost ČEZ, a. s.

Při zpracování vašich osobních údajů ve Skupině ČEZ dbáme na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které je od 25. května 2018 přímo účinnou právní normou i v rámci právního řádu České republiky, a také na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů.

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Tato informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) vysvětluje, jaké osobní údaje společnost Inven Capital, SICAV, a.s. o vás shromažďuje, a to v souvislosti s obchodními vztahy mezi námi.