Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Malá vodní elektrárna Černé jezero

V areálu malé vodní elektrárny v Úhlavském luhu pod Černým jezerem vyrábí bezemisní elektřinu trojice soustrojí

  • historická Peltonova turbína z roku 1930 a motorgenerátor Škoda o instalovaném výkonu 1500 kW
  • turbogenerátor z roku 2005 o výkonu 370 kW, také s Peltonovou turbinou
  • a turbogenerátor z roku 2004 o výkonu 40 kW s horizontální průtočnou Kaplanovou turbinou, který zpracovává vodu odtékající z dolní vyrovnávací nádrže

Největší jezero České republikyČerné jezero na Šumavě – inspirovalo ve 20. letech 20. století vrchního technického radu Zemského úřadu v Praze ke stavbě první přečerpávací vodní elektrárny v tehdejším Československu. Investorem byly Západočeské elektrárny, projektantem a dodavatelem technologie Škodovy závody v Plzni.

Harmonogram přípravy a výstavby

  • 1928 - Západočeské elektrárny rozhodly o realizaci stavby v roce
  • podzim 1928 - dokončen generální plán
  • listopad 1928 - úspěšně dokončené vodoprávní řízení, začátek prací na vypracováním podrobných prováděcích plánů a zadávacím rozpočtu
  • květen 1929 - zadáno provedení veškerých stavebních prací společnosti Podnikatelství civilních inženýrů stavebních Nejedlý a Řehák, dodávky technologického zařízení a potrubí obstaraly Škodovy závody v Plzni  
  • 6. prosince 1930 - elektrárna byla uvedena do provozu  

Stavba náročného díla v obtížných přírodních podmínkách trvala pouze rok a tři čtvrtě, při pořizovacím nákladu 10 milionů Kč. Betonování hráze bylo započato od levého břehu. V budově elektrárny je umístěna Peltonova turbína o instalovaném výkonu 1500 kW. Hráz na řece Úhlavě uzavírá spodní vyrovnávací nádrž s obsahem 25 000 m3  užitečný obsah odpovídající možnému kolísání hladiny vody v rozsahu 2 m činí 15 000 m3. Jedná se o gravitační hráz , s délkou v koruně 64,10 m, s výškou nad terénem 7,0 m při celkové výšce 15,6 m. Zásoba vody ve spodní nádrži umožňuje čerpat 10 hodin denně a vyrábět elektřinu 5 hodin denně. Od roku 1960 je čerpadlový provoz omezen.

Přívodní potrubí v délce 1266 m z Černého jezera do vyrovnávací komory bylo vybudováno z litinových hrdlových trub těsněných olovem o světlosti 800 mm s průtočným množstvím 800 l/s. Tlačné potrubí v celkové délce 1007 m je vybudováno z ocelových přírubových trub o světlosti 560 – 600 mm (tloušťka stěny u vyrovnávací komory je 6 mm, postupně s přibývajícím spádem se zvětšuje po 1 mm až na 15 mm u elektrárny).

Vlastní elektrárna je osazena jednou Peltonovou turbínou vyrobenou ve Škodových závodech v Plzni s hltností 800 l/s při spádu 247,7 m, průměr oběžného kola je 850 mm, počet otáček 750 /min., 2 střiky, regulace jehlami, ochrana proti přetočení odkloněním paprsku. Na společném hřídeli s turbínou je motorgenerátor Škoda o výkonu 1500 kW (příkon v motorovém režimu 1750 kW), výstupní napětí 6 000 V je transformováno na 22 000 V (2,5 MVA) do rozvodné sítě VN.

Pro energetické zpracování odtoku vody z vyrovnávací nádrže byl zhotovitelem Strojírny Brno, a.s., v r. 2004 v samostatném objektu instalován nový turbogenerátoro výkonu 40 kW s horizontální průtočnou Kaplanovou turbinou. V roce 2005 pak byl do strojovny původní elektrárny instalován další nový turbogenerátor o výkonu 370 kW s Peltonovou turbinou.