Nadace ČEZ pomáhá archeologům rozluštit odkaz předků

Hradec Králové, 25. ledna 2013 - Přiblížit minulost odborné i laické veřejnosti, prezentovat archeologické nálezy a zachránit pro budoucí generace poselství předků, to vše má za cíl kniha a archeologické pátrání na hradě Vízmburk nedaleko Trutnova ve východních Čechách. Bez Nadace ČEZ by se to podařilo jen obtížně, ta na celý projekt přispěla částkou 120 tisíc korun.

 „Záchrana, zpracování a prezentace jedinečného souboru archeologických nálezů z hradu Vízmburk je naše priorita. Snažíme se názorně přiblížit život středověkého člověka poloviny 15. století. Pro odbornou veřejnost zpracování tohoto archeologického souboru znamená získání srovnávacího materiálu, který pochází z jedinečné lokality a pro laiky je to velmi zajímavé přiblížení středověkého života,“ nadšeně popisuje Mgr. Jan Košťál.

Hrad byl vystavěn ve druhé polovině 13. století a zanikl v roce 1447. Výzkum začal probíhat již v roce 1972, do té doby zde byl pouze zalesněný pahorek a zbytky zdí. V průběhu výzkumu se ukázalo, že je zasypán svou vlastní sutí. Během archeologických výzkumů byla odhalena hradní zřícenina, památka z období rané gotiky s množstvím archeologických nálezů. V trutnovském muzeu zástupci Nadace ČEZ společně se zástupci Sdružení pro Vízmburk slavnostně pokřtili publikaci ke 40 výročí od zahájení archeologického průzkumu. Kniha popisuje nálezy keramiky a zpracování archeologického inventáře.

 „Díky knize „ Vízmburk – příběh zapomenutého hradu“, která mapuje restaurátorské práce a zpracovává archeologický inventář, budeme seznamovat veřejnost s exponáty i s činností Sdružení. Rád bych touto cestou poděkoval Nadaci ČEZ, která umožnila svým příspěvkem popularizovat historii a pomohla dobré věci. Věříme, že odkaz našich předků předáme budoucím generacím,“ doplňuje Jan Košťál.

 Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací na www.nadacecez.cz

Šárka Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy

Zveřejněno
25
Leden 2013