Přečerpávací vodní elektrárny stabilizují soustavu. Loni díky tomu zlomily rekord.

Praha, 13. ledna 2014 – Trojice přečerpávacích vodních elektráren ČEZ, a. s., vyrobila v roce 2013 rekordní téměř jednu miliardu kWh elektřiny a pokryla tak spotřebu 280 tisíc domácností. Historický zápis jde především na vrub zvýšeného využívání přečerpávacích zdrojů při stabilizaci soustavy, která je často zatěžována produkcí ze zahraničních i domácích obtížně predikovatelných obnovitelných zdrojů.

PVE Dlouhé StráněHistoricky nejvyšší celkovou produkcí ve výši 0,98 miliardy kWh elektřiny se loni do statistik zapsaly přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, Dlouhé Stráně I a Štěchovice II provozované v rámci společnosti ČEZ, a. s. V meziročním srovnání jde o 25% nárůst výroby. „Na rekordních statistikách se projevil hlavně fakt, že přečerpávací elektrárny jsou v rámci celé energetické soustavy ČR stále častěji nasazovány k vykrývání výroby, resp. nevýroby z nepredikovatelných obnovitelných zdrojů,“ řekl Petr Maralík, ředitel Vodních elektráren ČEZ, a. s.

Mezi přečerpávacími elektrárnami ČEZ dominovaly Dlouhé Stráně I (v grafu označeny jako EDS), které loni vyrobily 0,48 miliardy kWh. Následovaly Dalešice (EDA) s 0,45 miliardy kWh a Štěchovice II (EŠT2) s 0,05 miliardy kWh.

Vzhledem k průběžnému zvyšování kapacit obnovitelných zdrojů v blízkém zahraničí (zejména Německo) ale i v České republice - a nutnosti vykrývat jejich kolísavou produkci -  bude důležitost přečerpávacích elektráren v tuzemské energetické soustavě v budoucnu stále stoupat.

Navštivte virtuální prohlídky elektráren ČEZ - Projděte si elektrárnu Štěchovice!

graf - rekord PVE 2013

Co umí přečerpávací elektrárny?

Přečerpávací vodní elektrárny plní v elektrizační soustavě funkci statickou, dynamickou a kompenzační.

1.    Statická funkce - v době přebytku elektrické energie v síti (především v noci) se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu vyrábí elektrická energie.

2.    Dynamická funkce – poskytují  pro soustavu podpůrnou službu jako rychle startující rezerva. Přečerpávací elektrárny jsou schopny najet na plný výkon během 1 -2 minut.

3.    Kompenzační funkce - slouží k regulaci napětí v soustavě.

Více o přečerpávacích vodních zdrojích Skupiny ČEZ v ČR

http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/dlouhe-strane.html

http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/dalesice.html

http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/stechovice.html

 

Věděli jste, že…

  • přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně – jeden z „divů světa“ – disponuje největší reverzní vodní turbínou v Evropě – o instalovaném výkonu 325 MW?
  • horní nádrž PVE Dlouhé Stráně leží v nadm. výšce 1350 m a má celkový objem 2,72 mil. m 3?
  • přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice z roku 1947, která do roku 1991 vyrobila celkem 1,65 miliardy kWh převážně špičkové energie, byla v letech 1992-96 komplexně zmodernizována?
  • dalešickou přečerpávací vodní elektrárnou z roku 1978 protekla za 35 let jejího spolehlivého provozu voda o objemu 55 nádrží dalešické přehrady?
  • hráz dalešické přehrady 102 metrů vysoká je nejvyšší funkční sypanou hrází v Evropě?
  • prvním přečerpávacím vodním zdrojem na našem území byla v roce 1930 elektrárna Černé jezero, která je dodnes funkční jako malá vodní elektrárna?

Martin Schreier, mluvčí Skupiny ČEZ pro obnovitelné zdroje

Zveřejněno
13
Leden 2014