V návštěvnosti hrála prim zmodernizovaná Elektrárna Tušimice

Severní Čechy – Během roku 2013 si prohlédlo hnědouhelné elektrárny Skupiny ČEZ na severu Čech celkem 2 766 osob. Jedničkou v návštěvnosti se přitom stala Elektrárna Tušimice, jejíž zmodernizovaný provoz přilákal 2 350 návštěvníků. Do Elektrárny Počerady se vydalo 416 zájemců. Elektrárna Ledvice byla kvůli výstavbě nového zdroje opět pro veřejnost uzavřena. Na druhou stranu virtuálním prohlídku nového zdroje absolvovalo v Informačním centru Ledvice 2 485 osob. Malá vodní elektrárna Želina na řece Ohři se stala středem zájmu 386 zvědavců. Vodní dílo Střekov v Ústí nad Labem navštívilo 1 309 osob. Celkem tak o výrobní zdroje energie Skupiny ČEZ na severu Čech projevilo zájem 6 946 návštěvníků z různých míst v ČR i zahraničí. V konečném celkovém součtu jich bylo o 593 více než v roce 2012.

IC ELEDo Elektrárny Počerady například již tradičně zavítali studenti z ČVUT Praha na svou čtyřdenní povelikonoční praxi. Tradiční byla i návštěva britských studentů z Nottinghamu, jejichž hostitelem byla fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. Další návštěvníci se rekrutovali z řad studentů SPŠ Ústí nad Labem a Západočeské univerzity Plzeň či klientů Vzdělávacího centra Podkrušnohoří. Z 19 exkurzí jich pak rovných 10 připadlo na Týden vědy a techniky Akademie věd ČR, kdy si elektrárnu prohlédlo v menších skupinkách 74 osob.

Prakticky již od poloviny roku 2012 prožívá Elektrárna Tušimice díky skončené komplexní obnově svou renesanci. Prohlídku zmodernizovaného provozu si tak ani v roce 2013 nenechalo ujít 2 350 návštěvníků. „Zájem o prohlídku projevily jak soukromé osoby a různé firmy, tak i základní, střední a vysoké školy. Dá se říci, že k nám lidé přijížděli z celé republiky, ale i ze zahraničí, například z Černé Hory, USA, SRN a Ruska. Nejvzdálenější exkurze z Česka přijela až z Olomouce,“ uvedla Marie Tučková, manažerka návštěvnického centra v Elektrárně Tušimice. Jak dodala, celkem zde provedli 98 exkurzí.

Návštěvnost Informačního centra Ledvice, v němž se může každý seznámit s historií, současností i budoucností klasické energetiky od vzniku uhlí až po rozsvícení žárovky v bytě, čítá za loňský rok 2 485 osob. Tradičně převládaly exkurze ze základních a středních škol, hlavně z Ústeckého kraje. O v České republice ojedinělý virtuální svět klasické energetiky ovšem projevili zájem i zahraniční návštěvníci z Koreje, Rakouska, Spolkové republiky Německo, Jordánska, Paraguaye, Iráku, Argentiny, Ghany, Hondurasu, Libanonu, Seychelských ostrovů, Sýrie, Kyrgyzstánu, Egypta, Číny, Guyany, Rwandy, Etiopie, Kambodže, Tanzanie, Hondurasu, Indie, Argentiny a Pákistánu.Exkurze v Elektrárně Tušimice.

Malou vodní elektrárnu Želinana řece Ohři si vloni prohlédlo 386 osob, a to jak samostatně, tak i ve skupinách, ať již v rámci školních exkurzí či rodinných výletů. Stranou pozornosti nezůstala ani vodní elektrárna Střekov na řece Labi, a to převážně během dnů otevřených dveří. „Mezi ně vloni patřily Světový den vody, Dny evropského dědictví a Týden vědy a techniky Akademie věd ČR. V rámci klasických exkurzí u nás byli žáci ze základních škol v Děčíně a Ústí nad Labem a studenti z VŠ Báňská Ostrava. Přijeli se k nám podívat i kolegové z Elektrárny Tušimice a dále zaměstnanci z Dopravního podniku v Ústí nad Labem a firmy Ferox v Děčíně. Celkem jsme provedli 1 309 osob,“ uzavřel sondu do návštěvnosti elektráren na severu Čech v roce 2013 Milan Machata, vedoucí vodní elektrárny Střekov.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Zveřejněno
15
Leden 2014