Klatovští sází na moderní energeticky úsporné technologie

Klatovské katakomby mají teplotní komfort zajištěn barokním ventilačním systémem. Dalších sedmnáct klatovských objektů však spoléhá na moderní energeticky úsporný projekt, který městu dokázal ušetřit jen za minulý rok náklady na energii převyšující 4 mil. korun. Poskytovatelem projektu je společnost ENESA z ČEZ ESCO.

Přípravy na spuštění energeticky úsporného projektu začaly v roce 2013. Klatovští zastupitelé si tehdy odsouhlasili, že modernizaci energetického hospodářství v jedenácti školských objektech, dvou domovech důchodců, dvou radničních objektech a kulturním domě uskuteční pomocí energetických služeb se zárukou úspor (angl. zkratka EPC).  Mají tak smluvně zaručeno, že 18 mil. korun, které byly do modernizace města investovány, se jim vrátí v úsporách na teple, plynu a vodě nejpozději za osm let.

„Projekt zpočátku provázela určitá nedůvěra. Opravdu to bude fungovat? Pak jsme si ale uvědomili, že vlastně řešíme jednoduchý problém: buď budeme několik let šetřit na to, abychom postupně obnovili naše zařízení nebo si ho prostřednictvím EPC pořídíme hned a budeme jej, se zárukou ze strany dodavatele, splácet z úspor, které nové zařízení vygeneruje,“ říká Václav Chroust, klatovský místostarosta.

Skutečná úspora je v prvním roce fungování projektu o 10 % vyšší než očekávaná.  Základem úsporných opatření je individuální regulace vytápění s možností nastavení teploty pro každou místnost v budově zvlášť, a to v několika časových pásmech. Topná tělesa jsou pomocí počítačem řízených hlavic napojena na dispečink, který tak má nepřetržitý přehled o teplotě v každé jednotlivé místnosti a může ji na dálku regulovat.  Celkem se zde shromažďují data z téměř 2 000 hlavic a čidel.

Služby dispečinku jsou součástí energetického managementu - další výhody energetických služeb se zárukou. Díky nim mají v Klatovech zajištěnu nepřetržitou technickou podporu, monitoring kotelen a strojoven vytápění, sledování spotřeby tepla, plynu a vody, opravu a údržbu nainstalovaných zařízení, ale i optimalizaci sazby za odběr elektřiny.  Jen tato poslední úprava přinese úsporu 100.000 korun. Dalších úspor bylo docíleno instalací nejmodernějších LED svítidel, perlátorů a ekologických splachovadel.

Specialitou byla modernizace kulturního domu.  Většinu nákladů spolkla komplexní modernizace vzduchotechniky, která je nainstalována bez narušení architektonického rázu budovy.

 

ENESA a.s. je největší česká společnost poskytující výhradně energetické služby (zvl. metodou Energy Performance Contracting, EPC) včetně energetického managementu u nás. Za 11 let své existence zavedla energeticky úsporná opatření v 210 objektech. Při celkové investici ve výši 867 mil. Kč ušetřily její projekty na provozních nákladech přes 616 mil. Kč. Od prosince 2015 je společnost ENESA součástí ČEZ ESCO.

Kvalitu služeb společnosti ENESA dokládají významná ocenění. V roce 2014 ocenila Evropská iniciativa pro energetické služby (EESA) EPC projekt v Nemocnici Jihlava titulem „Nejlepší evropský projekt energetických služeb“. V roce 2009 obdržela společnost ENESA od EESA ocenění „Nejlepší evropský poskytovatel energetických služeb za rok 2009“. O rok později si odnesla titul „Nejlepší projekt v kategoriiOHEŇ“ z národního kola anketyE.ON Energy Globe Award 2010za projekt EPC v Národním divadle.  Více o ENESA a.s. na http://www.enesa.cz/

Michaela Jirovcová, mluvčí Skupiny ČEZ pro západní Čechy

Zveřejněno
6
Září 2016