Nová podoba hřiště má celoroční využití, napomohla tomu i Nadace ČEZ

Šestajovice - Nové víceúčelové hřiště mají od 7. března k dispozici děti i dospělí v obci Šestajovice. Nachází se v sousedství základní školy, takže během vyučování bude sloužit nejen žákům v rámci tělesné výchovy, ale třeba i drobotině z nedaleké mateřinky. Odpolední čas pak bude vyhraněn pro sportující veřejnost. Položení speciálního asfaltového povrchu, na kterém se nachází neméně speciální „koberec“ s vyznačenými hracími plochami pro všechny druhy míčových sportů a sezonní „zastřešení“ celého prostoru nafukovací halou stálo obec více než 3,3 milionu korun, přičemž 400 000 korun získala od Nadace ČEZ.

„Původně zde byl antukový kurt, který svou jednoúčelovostí, dal se na něm hrát pouze tenis nebo nohejbal, neodpovídal potřebám školy ani obce. Sice jsme nejprve uvažovali, že antuku pokryjeme pouze umělým povrchem, ale ten bychom museli pravidelně obnovovat. Navíc by škola nemohla hřiště využívat v zimě. V dubnu, až se nafukovací hala vypustí, necháme ještě prostor oplotit a nainstalujeme zde koše na košíkovou a také sloupky pro natažení sítě, ať již pro nohejbal, volejbal či tenis,“ uvedl Roman Hrdlic, starosta obce. Jak dodal, právě získání 400 000 korun od Nadace ČEZ v rámci grantu Oranžové hřiště se stalo tím pravým impulsem, pro realizaci projektu. „Mohli jsme tak pořídit to nejdůležitější -  speciální finální vrstvu umělého povrchu pojatou jako univerzální hřiště.“

U symbolického přestřižení pásky nemohlo chybět vystoupení školního smíšeného pěveckého sboru.

Základní škola v Šestajovicích má kapacitu 400 žáků, současný stav je 363. Jak uvedl ředitel školy Petr Míka, podle naplněnosti prvních tříd v dalším školním roce se počet dětí bude spíše zvyšovat. „Jsme proto rádi, že nyní máme k tělocvičně i nové venkovní víceúčelové hřiště. Možnost zasportovat si, ať už v rámci tělesné výchovy či ve volném čase, je pro děti, které tráví stále více času u počítačů, velmi důležitá věc pro jejich vyvážený život. Protože teď máme díky Nadaci ČEZ více prostoru, budeme se snažit, abychom měli minimálně dvě hodiny tělocviku týdně.“

Snad všechny děti ze ZŠ v Šestajovicích rády sportují a zpívají. Proto nemohlo u symbolického přestřižení pásky uprostřed nafukovací haly chybět vystoupení jejich smíšeného pěveckého sboru, který doprovodila hrou na kytaru Hana Otáhalová, učitelka hudební a tělesné výchovy. Symbolický dar v podobě volejbalového míče s nadačním logem pak s přáním příjemného a co nejširšího sportovního vyžití předala řediteli školy Kateřina Kocourková, členka správní rady Nadace ČEZ.

„Obce se často potýkají s nedostatkem finančních prostředků na cokoliv. Zvláště pak na aktivity spojené se sportovním vyžitím. V Šestajovicích si přitom mohou nyní bez ohledu na počasí zasportovat či zacvičit jak školáci, tak i děti ze sousední mateřinky, případně odpoledne a navečer i dospělí. Jsem proto ráda, že správní rada nadace svou podporou dala vedení obce hlavní impuls k realizaci tohoto pěkného a navíc i v průběhu zimy zastřešeného univerzálního Oranžového hřiště,“ uzavřela Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy

Zveřejněno
7
Březen 2017