Javorová alej zpříjemní lidem z Praskačky procházky

Hradec Králové, 14. dubna 2018 - Nadace ČEZ přispěla východočeské obci na jarní liniovou výsadbu javorů babyka podél místní komunikace více než 100 tisíci korun.

Sobotní dopoledne zahájili obyvatelé malé obce Praskačka s krumpáči a lopatami v rukou. Sešli se na slavnostní výsadbě aleje mezi místní komunikací Praskačka-Lhota pod Libčany a vlakovým nádražím v Praskačce. Vysázeno bylo 50 javorů babyka v délce 350 m, stromy jsou zajištěny kůly a dalšími pomůckami.

Javor babyka (Acer campestre) nebo též javor polní je strom domácí téměř v celé Evropě s výjimkou Skandinávie. Roste jako keř, stromek či mohutný strom, a to hlavně na okrajích lesů a keřových porostů. Dobře snáší znečištěné ovzduší ve městech, průmyslové znečištění a posypové soli kolem cest. Z tohoto důvodu je často používána pro výsadby v městských oblastech.

„Nové stromořadí nám zlepší vzhled obce a poskytne příjemný stín. A také oddělí místní pole od plánované stezky. Za podporu Nadace jsme velmi rádi, a doufáme, že se stromořadí bude dařit,“ upřesnil Ing. Jaroslav Věcek, místostarosta Praskačky

Alej bude sloužit jako estetický krajinný prvek a vytvoří příjemný stín při procházkách po okolí. Projekt byl financován v rámci grantového programu Stromy Nadace ČEZ, která poskytla částku 112 500 korun. Alej bude udržována pod odborným dohledem  zahradnické služby a zaměstnanců údržby zeleně obce Praskačka.

„Společná výsadba zeleně pomáhá stmelování obyvatel menších obcí a zanechává cenné dědictví příštím generacím. Těší nás zájem měst a obcí o obnovu zeleně s cílem prospět našemu životnímu prostředí,“ dodala ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Nadace ČEZ                                     Skupina ČEZ                         

Daniel Novák                                      Šárka Beránková, tisková mluvčí                            

Tel: 724 446 611                                Tel: 602 415 282                              

daniel.novak01 {zavináč} cez {tečka} cz        sarka.berankova {zavináč} cez {tečka} cz                       
  

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací na www.nadacecez.cz

Šárka Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy

Zveřejněno
16
Duben 2018