1. 2. 2019

ČEZ Distribuce posílí o novou ředitelku

Novou ředitelkou úseku Síťové služby a zároveň také členkou představenstva ČEZ Distribuce, a.s. se od 1. 2. 2019 stala Michaela Kociánová (*1969), která dosud působila na pozici manažerky útvaru Obsluha klientů.

lMichaela Kociánová je absolventkou Vysoké školy báňské v Ostravě. Ve Skupině ČEZ působí od roku 1999, v ČEZ Distribuce od roku 2006. Své mnoholeté zkušenosti získala na vedoucích pozicích v oblasti síťových služeb, obchodu s distribucí i obsluhy klientů. Od ledna 2018 byla pověřena řízením úseku Síťové služby. Tento úsek čítá na 1500 zaměstnanců a řeší činnosti v rámci průběhového i neprůběhového měření, servisu měřidel, řízení odečtové činnosti, komunikace s OTE, fakturace, řízení činností neoprávněných odběrů, řízení komplexní obsluhy všech segmentů zákazníků pro 3,7 mil odběrných míst v zásobovacím území ČEZ Distribuce.

Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., je Martin Zmelík. Dalšími členy představenstva ČEZ Distribuce jsou Radim Černý na pozici ředitele úseku Řízení sítí, Pavel Šolc, který je ředitelem úseku Řízení distribučních aktiv, Tomáš Murtinger na pozici ředitele úseku Finance a Správa, dále Jiří Kudrnáč, jenž je ředitelem úseku Obnova a Karel Kohout na pozici ředitele úseku Provoz.

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ  je držitelem licence na distribuci elektřiny a provozovatelem distribuční soustavy. Na území České republiky provozuje vedení v délce 163 680 km s 3,6 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královehradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.