21. 6. 2021

ČEZ dnes zahájil bezpečnostní posouzení uchazečů na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech

Elektrárna Dukovany II, ze Skupiny ČEZ, dnes rozeslala dopis a zahájila tak bezpečnostní posouzení tři potencionálních uchazečů o stavbu nového jaderného bloku. Osloveni byly francouzská společnost EdF, americký Westinghouse a jihokorejská společnost KHNP. Do konce listopadu uchazeči předloží ČEZ všechny relevantní informace k bezpečnostním otázkám a vláda poté rozhodne, kteří uchazeči budou přizváni do samotného tendru.

Cílem bezpečnostního posouzení je zhodnotit všechny potenciální dodavatele a získat informace potřebné pro zajištění bezpečnostních zájmů. Jde především o vyjasnění vlastnické struktury, dodavatelského řetězce, vazeb dotčených subjektů se státem, problémy s realizací projektů, obvinění a jiné problémy v projektech jaderných zdrojů, transfer technologií a know-how a další.

Za účelem zodpovězení otázek v bezpečnostním posouzení obdrží potenciální uchazeči i kompletní předběžnou dokumentaci, což i přispěje k urychlení následného zpracování nabídek těch uchazečů, kteří budou finálně do výběrového řízení přizváni.