1. 6. 2022

ČEZ oceněn za GDPR a ochranu osobních údajů

Největší česká a slovenská organizace sdružující profesionály v oblasti GDPR již počtvrté ocenila ty, kteří při své činnosti přispívají k transparentnímu, spravedlivému a zákonnému zpracování osobních údajů. V České republice byl oceněn Radek Knop, pověřenec pro ochranu osobních údajů Fakultní nemocnice v Motole, a Petr Brázda, který je pověřencem Skupiny ČEZ. Slovenským pověřencem roku se stal Martin Pilka ze společnosti Hyundai AutoEver Europe.

Ocenění je vlastně poděkováním všem zaměstnancům Skupiny ČEZ, kteří každodenně zpracovávají ohromná množství osobních údajů. Jsem rád, že mě neberou jako drába, ale partnera, že chápou, že ochrana osobních údajů je ve své podstatě elementární slušností a slouží k ochraně nás všech. Současná doba bohužel znamená neustále se měnící procesy v ochraně osobních údajů, na které musíme všichni umět reagovat,“ a dodal: „Pro mě a můj útvar byla v posledních letech nejnáročnější doba covidu. To jsme museli v naprosto bezprecedentní době zachovat bezpečný chod firmy, k čemuž jsme ale potřebovali mít k dispozici informace o testování a očkování našich zaměstnanců. Tato agenda se navíc měnila s každým novým nařízením Ministerstva zdravotnictví." říká Petr Brázda. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů dohlíží na soulad zpracování osobních údajů napříč Skupinou ČEZ, spolupracuje s dozorovým úřadem, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů a je pro něj kontaktem v záležitostech, které se zpracování osobních údajů týkají. Pověřenec vede také centrální evidenci záznamů, i případných neshod a jejich řešení.

Spolek pro ochranu osobních údajů a slovenský Spolok pre ochranu osobných údajov jsou profesními organizacemi pověřenců pro ochranu osobních údajů a dalších odborníků zabývajících se ochranou osobních údajů v soukromém podnikání, samosprávě a veřejné správě. Přispívají ke zvyšování povědomí o problematice ochrany osobních údajů a soukromí a podporují činnost těch, kteří se touto tematikou v praxi zabývají. 

Předseda Spolku pro ochranu osobních údajů Vladan Rámiš uvedl: „Těší nás neustále se zvyšující úroveň nominovaných. I v letošním ročníku bylo pro porotu velmi náročné vybrat vítěze, protože všichni nominovaní jsou zkušenými pověřenci, kteří dělají čest svému oboru. Zároveň jsme rádi, že ocenění Pověřenec roku pomáhá zvýšit prestiž náročného povolání pověřence i u jednotlivých správců. Velmi si vážíme také spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů a záštity, kterou nám poskytnul pan předseda Kaucký.

Více v tiskové zprávě Spolku pro ochranu osobních údajů: www.ochranaudaju.cz/aktuality/5244/