3. 4. 2023

Energetici opět vyjádřili solidaritu s lidmi s poruchou autistického spektra

Ústecký kraj - Již podeváté v řadě se Skupina ČEZ připojila k celorepublikové kampani „Česko svítí modře“, jejímž cílem je porozumět světu lidí s autismem. V noci z 2. na 3. dubna se tak napříč celou republikou rozzářily vybrané industriální, administrativní a další objekty modrou barvou, která symbolizuje mezilidskou komunikaci. V Ústeckém kraji byly tradičně modře nasvíceny děčínské sídlo ČEZ Distribuce, Elektrárna Tušimice a Elektrárna Ledvice.

S poruchou autistického spektra žije v České republice více než 250 tisíc občanů, do života více či méně zasahuje dalším 500 tisícům jejich nejbližších. Počty nově diagnostikovaných případů narůstají a s nimi také iniciativy jednotlivců i odborníků napříč republikou. Světový den zvýšení povědomí o autismu, který připadá právě na 2. dubna, má za cíl zvýšit informovanost veřejnosti o poruchách autistického spektra. V tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětové kampaně s názvem Česko svítí modře, kterou iniciuje platforma Naděje pro autismus.

„Podpoře organizací, které pomáhají lidem s poruchou autistického spektra, se věnujeme dlouhodobě. Projekty zaměřené na tuto oblast najdou uživatelé v aplikaci EPP-Pomáhej pohybem nejen v dubnu, který je tradičně tématu autismu dedikován, ale v podstatě po celý rok. Pohyb přirozeně bourá bariéry a spojuje, proto je EPPka skvělým nástrojem, jak o problematice autismu dát vědět co nejširší veřejnosti,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. Do pomoci konkrétním organizacím, které  klientům s autismem a jejich rodinám pomáhají, se tak může aktivně zapojit díky Nadaci ČEZ i veřejnost. Uživatelé „eppky“ mohou už nyní připisovat body ze svých sportovních aktivit hned několika neziskovým organizacím, které se zabývají jak osvětou o lidech s autismem nebo přímo péčí o jednotlivce nebo rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra.

 V rámci Ústeckého kraje je v současné době do aplikace EPP-Pomáhej pohybem nasazen projekt organizace LÍP A SPOLU, která sdružuje rodiče a přátele lidí s autismem nejen na Českolipsku. Pomocí „eppky“  lze pro ni vysportovat cílovou finanční částku ve výši 249 500 korun. Ta je určena na podporu jejího kontaktního, poradenského a vzdělávacího centra v České Lípě a dále realizaci letního pobytového tábora pro děti s PAS a jejich rodiče a podporu sdílené péče o děti s autismem. V tomto případě si hostitelé (rodina či jednotlivec) berou dítě pravidelně do péče na domluvenou dobu, aby si rodiče mohli zařídit osobní záležitosti, odpočinout si a podobně.

Na severu Čech Skupina ČEZ již několikrát pomohla ústecké pobočce Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, jejímž cílem je napomáhat klientům s mentálním defektem v zapojení do společnosti a vzdělávacího procesu. Finanční prostředky prostřednictvím Nadace ČEZ například mířily i do Střediska rané péče SPRP Liberec, které kromě jiného poskytuje péči a poradenství rodinám s autisty. Další pravidelně podporovanou organizací je Výtvarné centrum – Unikátní projekty Sněženka ve Smržovce, které pořádá rekondiční výtvarné pobyty i dětí s autismem, a to prakticky z celých Čech. Liberecké Sdružení Tulipan je pro změnu pravidelným účastníkem vánočních a velikonočních trhů chráněných dílen v děčínském sídle ČEZ Distribuce, která je rovněž dlouholetým partnerem Jedličkova ústavu v Liberci.

Česko svítí modře je celorepubliková akce pořádaná platformou Naděje pro autismus a zároveň je součástí celosvětové kampaně „Light It Up Blue!“, jejímž smyslem je upozornit veřejnost na existenci autismu a vyjádřit podporu lidem, kteří s touto celoživotní jinakostí žijí a také jejich rodinám. Mottem letošního jubilejního 10. ročníku je „POZNÁNÍ-POCHOPENÍ-PŘIJETÍ“, které symbolizuje milníky cesty od počátečního odmítání jakékoliv odlišnosti, přes POZNÁNÍ, které nám pomáhá POCHOPIT a posléze také PŘIJMOUT jinakost lidí na spektru autismu.

Skupina ČEZ se do kampaně zapojuje již po deváté v řadě (od roku 2015), a to večer z 2. na 3. dubna, přičemž právě 2. duben  stanovilo OSN jako Světový den zvýšení povědomí o autismu. Kromě elektrárenských technických staveb a administrativní budovy v Děčíně se v rámci republikové působnosti ČEZ do modré barvy tradičně zahalily Zákaznické centrum Skupiny ČEZ v Plzni, Dům energetiky v Ostravě, malá vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové, Infocentrum JE Temelín - zámeček Vysoký Hrádek a hlavní vrátnice JE Dukovany.