20. 9. 2019

Jedna z nejhezčích škol v republice byla otevřena v Dobřanech

Přestavba Základní a mateřské školy v Dobřanech v samém srdci Orlických hor dospěla do finále. Ve středu 18. září za přítomnosti pedagogického sboru, dětí, rodičů a přátel školy byla slavnostně otevřena. Finančním darem půl milionu korun přispěla i Nadace ČEZ v rámci grantového programu Podpora regionů.

 Zbrusu nová fasáda, sedm moderně vybavených učeben, prostorná jídelna, velká aula i nové šatny již slouží 180 žákům Základní a mateřské školy Trivium v Dobřanech. 

Nástavbou vyřešilo vedení školy její nedostatečnou kapacitu, energetickou náročnost, bezbariérovost a nevyhovující prostory školní jídelny. Jelikož částka na přestavbu převyšovala schválený rozpočet školy, zapojilo se do finanční podpory přestavby a dostavby několik soukromých subjektů a neziskových organizací. Částkou 500 tisíc korun na stavební úpravy přispěla grantem Podpora regionů i Nadace ČEZ. 

„Velice si vážím podpory, které se nám dostalo. Velký dík patří i Nadaci ČEZ, která přispěla nemalou částkou půl milionu korun. Naše škola je spádovou školou pro okolní obce a jsme moc rádi, že můžeme dětem nabídnout kvalitní výuku v moderních a krásných učebnách,“ říká Jan Grulich, ředitel školy Trivium.

„Škola Trivium v Orlických horách nabízí kvalitní a moderní vzdělání v příhraniční oblasti Orlických hor, a to nejen pro děti, ale i dospělé, kteří sem docházejí na jazykové kurzy. Nebyl proto důvod záměr přestavby a modernizace nepodpořit. Přeji všem dětem i učitelům, aby do své staronové, moderní školy chodili rádi,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. 

Kontakt:

Nadace ČEZ                                          Skupina ČEZ                                        

Daniel Novák                                        Šárka Lapáčková Beránková                                            

Tel: 724 446 611                                Tel: 602 415 282                                

daniel.novak01@cez.cz                       sarka.berankova@cez.cz

                   

 

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací na www.nadacecez.cz