26. 6. 2020

Motivační program Prokopa Diviše má i letos své liberecké vítěze

Liberec – Motivační program Prokopa Diviše pro školní rok 2019/20, který pro studenty elektrooborů z partnerských škol Skupiny ČEZ již počtvrté vyhlásila ČEZ Distribuce společně s Asociací energetických manažerů, má v případě SPŠSE Liberec již své vítěze. Devět nejlepších z druhého až čtvrtého ročníku studia průmyslové elektrotechniky si tak převzalo 26. června diplomy a symbolické šeky s částkami 16, 11 a 7 000 korun podle toho, na jakém místě se umístili.

„Prokop Diviš je opravdu zajímavým programem, už jen proto, že je motivačním pro všechny bez rozdílu. Záleží jen na snaze, píli a vlastní aktivitě žáků. Na finanční odměnu tak může dosáhnout doslova každý. Nejde tedy o motivaci, kdy si nějaká firma vybere jednoho, dva či tři adepty a s nimi uzavře  nějakou smlouvu,“

říká ředitel školy Jaroslav Semerád.

Podle jeho dalších slov vyvolá vždy vyhlášení Motivačního programu Prokopa Diviše mezi žáky velkou soutěživost, u mnohých se zlepší prospěch a celkově i takzvaná studijní bezúhonnost. Druhé pololetí školního roku bylo ovšem podstatně jiné, než ta v předchozích třech ročnících. „Pandemie koronaviru a uzavření škol pro prezenční výuku přineslo distanční formu vzdělávání s řešením studijních zadání domácím samostudiem a následným vypracování zadaných prací přes počítače. To vše se ovšem neukázalo jako nějaké omezení, ale naopak jako příležitost. Motivační program byl tak pro nás i jedním z vodítek, kdo se studiu doma věnuje se stejným zanícením, jako by byl ve škole. Musím říci, že většina žáků mně v tomto směru nezklamala.“

 Motivační program Prokopa Diviše je vlastně o tom, že po celý školní rok sbírají budoucí elektrotechnici body podle toho, jak jim to jde ve škole i mimo ni, například v odborných soutěžích a dalších aktivitách nad rámec běžného studia. Hlavní motivací k dobrým studijním výsledkům je pochopitelně peněžitá odměna (16 000, 11 000 a 7 000 Kč, dle umístění na 1. – 3. místě, a to v každém od druhého ročníku výše) od ČEZ Distribuce. Jednoduše řečeno, každý kdo po celý školní rok splňuje určitá kritéria, má šanci uspět. Nejdůležitější je pochopitelně dobrý školní prospěch, dále aktivita během výuky, účast v programech a projektech pořádaných Skupinou ČEZ i těch dalších. Celoroční samozřejmostí pak bývá právě takzvaná studijní bezúhonnost. Tedy žádná snížená známka z chování či jiný postih za nekázeň a přestupky proti školnímu řádu.

A kdo se ve školním roce 2019/20 stal úspěšným následovníkem fyzika a teolog Prokopa Diviše (vlastním jménem Václav Divíšek, 1698 -1765 ), který zasvětil svůj vědecký život především elektřině a je známý hlavně vynálezem bleskosvodu? Jsou to:

2. ročník:

  1. Jan Wolf
  2. Tobias Mildner
  3. Daniel Cejnar

3. ročník:

  1. Jiří Kult
  2. Matěj Vlček
  3. Antonie Šťastná

4. ročník: 

  1. Petr Oždian
  2. Martin Krýcha
  3. František Šilhán.

Bez zajímavosti jistě není to, že letos třetí Antonie Šťastná byla vloni coby „druhačka“ první a Jiří Kult skončil hned za ní na druhém místě. Letošní maturanti Petr Oždian a Martin Krýcha si pak zopakovali své umístění z předchozího školního roku.

„Jsme rádi, že jsme partnerskou školou Skupiny ČEZ. Naše spolupráce se datuje od roku 2003, přičemž jsme společně zrealizovali již různé projekty. Motivační program Prokopa Diviše patří bezesporu mezi ty nejlepší. Je velice chvályhodné, že ČEZ Distribuce dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a motivace žáků ke studiu technických oborů,

uzavřel ředitel školy Jaroslav Semerád.

Technické profese se v současné době potýkají s nedostatkem pracovních míst a nejinak tomu je i v oboru distribuce elektřiny. Společnost ČEZ Distribuce se proto snaží podporovat technické vzdělávání a „vychovat“ si budoucí kvalifikované pracovníky již během jejich studia na středních či vysokých školách. Pro obě skupiny absolventů má přitom v nabídce zajímavá pracovní místa na pozici Praktikant nebo Absolvent. V rámci svých aktivit pak pořádá pro studenty středních škol nejen Motivační program Prokopa Diviše, ale například i třídenní Distribuční maturity v Hradci Králové, Kladně a Ostravě.