15. 2. 2019

Sázka na prevenci se hasičům z Elektrárny Počerady vyplatila

Počerady – Nulu u slova požár hlásí loňská statistika výjezdů profesionálů z Hasičského záchranného sboru podniku Elektrárna Počerady, a. s., ze Skupiny ČEZ. Nejvíce (46) přitom bylo takzvaných ostatních zásahů, za nimiž následovaly technická či technologická pomoc (34). Předlékařskou pomoc poskytovali hasiči čtyřikrát a stejně tolik měli výjezdů v rámci Integrovaného záchranného systému.

„Když k výše uvedenému přičteme ještě asistence a dohledy při práci s otevřeným ohněm na místě se zvýšením nebezpečím vzniku požáru, dostaneme se celkově k 91 výjezdu za celý rok 2018.  Co se týče Integrovaného záchranného systému, všechny výjezdy se odehrály v prvním pololetí. Zasahovali jsme v obci Výškov, kde hořel přístavek rodinného domu. Dále jsme pomáhali hasit požár travnatého porostu. V dubnu vyjížděla naše jednotka k dopravní nehodě osobního automobilu mezi Počerady a Výškovem. Zraněného a zaklíněného řidiče bylo nutné vyprostit z vozu pomocí hydraulického nářadí. V květnu jsme pak byli přivoláni k dopravní nehodě motocyklisty,“
říká Miroslav Jirkovský, velitel Hasičského záchranného sboru podniku Elektrárna Počerady, a. s.

Že si vloni červený kohout nesmlsnul na jakémkoliv zařízení elektrárny a většina výjezdů se týkala jen technologické či technické pomoci, přikládá velitel hasičů důsledné prevenci a více než dvěma tisícům různě tematicky zaměřeným kontrolám.

„Bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsme prověřili 459x, preventivních kontrol ať již v místech se zvýšeným či bez zvýšení nebezpečí vzniku požáru bylo dohromady 42. Téměř 1100 kontrol se týkalo takzvaných S/V příkazů, tedy svářecích prací či možnosti výbuchu při práci. Čistě namátkových preventivních kontrol bylo 321,“
uvedl další čísla z loňské statistiky Miroslav Jirkovský. 

V rámci havarijní připravenosti absolvovali elektrárenští hasiči jedno cvičení. Mimořádnou událostí, která aktivovala i celý havarijní štáb Elektrárny Počerady byl simulovaný únik sataminu z cisternového vozu. Další dvě taktická cvičení proběhla ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem. V prvním případě unikl olej ve strojovně a následně vznikl i požár. Jako výpomoc tak do elektrárny dorazily jednotky profesionálů ze Žatce a Loun a také jednotka dobrovolných hasičů z Postoloprt. Ve druhém případě se jednalo o „tradiční požár“ v nápravném zařízení Bělušice, kam podle poplachového plánu Ústeckého kraje vždy vysílají hasiči z Elektrárny Počerady posilovou jednotku.

„Protože poskytujeme služby požární ochrany i Paroplynovému cyklu ČEZ, zrealizovali jsme i zde jedno cvičení havarijní připravenosti se zaměřením na evakuaci osob z objektu. Rovněž jsme v průběhu roku provedli celkem 57 preventivních či dohlížecích kontrol. Čtyři preventivní kontroly se také týkaly požárně bezpečnostního zařízení, konkrétně zapěňovacího sytému kabelového kanálu,“
uzavřel velitel elektrárenských hasičů.

V současné době působí v  Elektrárně Počerady i s velitelem 25 hasičů. Všichni jsou v pohotovosti čtyřiadvacet hodin denně, přičemž čtyři směny se střídají vždy po dvanácti hodinách. V praxi to znamená, že ve službě je vždy pět hasičů, včetně velitele družstva. K dispozici mají kombinovaný hasící automobil  KHA 30, Mercedes Benz ATEGO CAS 20 a dopravní vozidlo. Samozřejmostí jsou špičková dýchací technika, speciální protichemické obleky nebo obleky proti sálavému teplu. Pokud zasahují v areálu elektrárny, jsou schopni být na místě od jedné do čtyř minut. Jsou-li vyzváni k pomoci dispečinkem Integrovaného záchranného systému, dorazí na místo podle dojezdové vzdálenosti do deseti minut. Zasahují přitom i na Mostecku, neboť Elektrárna Počerady leží přesně na rozhraní Lounska a Mostecka. Vždy jsou ale na místě jen do příjezdu dalších hasičských jednotek, po prvozásahu se vracejí zpět na základnu v elektrárně. Vzhledem k tomu, že Elektrárna Počerady se v rámci Skupiny ČEZ stala samostatným podnikem, byla stanice vyčleněna do samostatného Hasičského záchranného sboru podniku Elektrárna Počerady, a. s. (HZSp – EPC).