27. 6. 2024

V elektrárně v Poříčí byla cítit spálenina a v kabelovém prostoru byl kouř, naštěstí pouze cvičně

Trutnov – Další z pravidelných havarijních cvičení proběhla na elektrárně v Trutnově Poříčí. Tentokrát hořelo a byl cítit kouř v kabelovém prostoru. Báňská záchranná služba zachraňovala zaměstnance, který se nadýchal kouře. Naštěstí vše jen cvičně.

Scénář cvičení: Provozní elektrikář ucítí při obchůzce zápach spálené izolace a zjistí její původ z v kabelového prostoru pod rozvodnami. Tuto skutečnost nahlásí na elektrovelín a jde zjistit původ spáleniny – po rozsvícení prochází kabelový prostor. Elektrovelín informuje mistra elektro o vzniklé situaci a ten se vydává za elektrikářem do kabelového prostoru – nemůže však již vstoupit, protože je všude plno kouře a cítit spálenina. Provozní elektrikář nebere mobil. Mistr vše okamžitě hlásí na ohlašovnu požáru, popíše vzniklou situaci a do prostoru se zkouší dostat jiným vchodem. Ohlašovna okamžitě volá směnovému inženýrovi a na tísňovou linku 112.

Pověřený pracovník čekal na příjezd záchranářů, v tomto případě byla povolána Báňská záchranná služba Odolov. Všichni přesně věděli, co mají dělat a jak se se vzniklou situací vypořádat. Záchranáři vybaveni čelovkami, kyslíkovými přístroji a další technikou se okamžitě pustili do práce. V kabelovém prostoru našli omámeného zaměstnance, který se nadýchal kouře. Nasadili mu kyslík a společně ho vynesli do péče záchranné služby. Velitel zásahu zajistil následný prvotní hasební zásah za použití vyvíječe hasební pěny TURBEX MK2, odvětrání prostoru a umožnil tak přístup zaměstnancům, kteří po ohledání místa zjistili havárii spojky vysokonapěťového kabelu.

Pravidelné havarijní cvičení splnilo svůj účel a prověřilo připravenost zaměstnanců v případě mimořádných událostí. Důležitou součástí cvičení byla i komunikace s příslušnými složkami integrovaného záchranného systému a zaměstnanci. Všichni prošli na výbornou.

„Další havarijní cvičení prověřilo připravenost zaměstnanců, členů havarijního štábu i požární hlídky. V případě nečekané havárie je právě součinnost velmi důležitá. Všichni zaměstnanci jsou pečlivě proškoleni a vědí, co mají dělat, jsme připraveni reagovat na eventuální vznik mimořádné události. V rámci cvičení jsme provedli zkoušku prostředků pro vyrozumění a varování zaměstnanců a osob nacházejících se v prostorech lokality. Ověřili jsme i kontakty v tabulce ohlašovacích povinností. Jsem rád, že cvičení opět mělo smysl a všichni se zhostili svých povinností na výbornou. Poděkování patří Báňské záchranné službě z Odolova, kteří u nás na cvičení nebyli poprvé, ale opět dokázali svou připravenost,“ pochvaluje si výsledek cvičení Milan Beran, koordinátor PO a HP.

Elektrárna je umístěna v malebné krajině Trutnovska, na úpatí nejvyšších českých hor Krkonoš, na východním okraji města Trutnova. Do provozu byla uvedena v roce 1957. Elektrárna Poříčí zásobuje teplem město Trutnov a značnou část jeho okolí.  ČEZ Teplárenská, a. s., provozní jednotka Poříčí zastřešuje ve východních Čechách dodávkami tepla oblast Trutnovska. Tedy Trutnov, Poříčí, Úpici, Radvanice, Mladé Buky, Kalnou vodu, Svobodu nad Úpou, Lhotu, Bohuslavice, Suchovršice, Janské Lázně a Maršov.