17. 6. 2021

V Hradci Králové byl vyhlášen další ročník Motivačního programu Prokopa Diviše

Hradec Králové 17. 6. 2021 – Již pátým rokem probíhá Motivační program Prokopa Diviše pro studenty elektrooborů z partnerských škol Skupiny ČEZ, který vyhlašuje společnost ČEZ Distribuce. Do programu se zapojila i SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové v Hradební ulici. Na dnešním slavnostním vyhlášení v budově školy byli oceněni nejlepší studenti.

Již popáté si nejlepší studenti převzali diplomy a ocenění v Motivačním programu Prokopa Diviše pro školní rok 2020/21, který pro studenty elektrooborů z partnerských škol Skupiny ČEZ vyhlásila ČEZ Distribuce.

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč regiony. Mladí elektrotechnici po celý školní rok sbírají body podle toho, jak jim to jde ve škole i mimo ni, ve studentských soutěžích a dalších aktivitách nad rámec běžné školní docházky. Hlavní motivací k dobrým studijním výsledkům je pochopitelně ocenění a peněžitá odměna (16 000, 11 000 a 7 000 Kč, dle umístění na 1. – 3. místě, a to v jednom učebním oboru a ve dvou studijních oborech) od ČEZ Distribuce. 

Do motivačního programu se již popáté zapojila i Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové v Hradební ulici. „Jsme velmi rádi, že i v tomto roce, kdy převládala distanční výuka kvůli epidemiologické situaci, se pátý ročník Motivačního programu uskutečnil. Naši žáci vědí o co jde a těší se. Je to pro ně motivační z hlediska vzdělání a příjemným bonusem je i finanční odměna,“ říká Mgr. Miroslav Tobyška, ředitel školy .

 „Ke kritériím účasti v programu patří například dobrý školní prospěch, aktivita ve výuce i účast v programech a projektech pořádaných Skupinou ČEZ. Mezi studenty je zájem a jsme rádi, že se tohoto programu můžeme zúčastnit. Se Skupinou ČEZ spolupracujeme již dlouhá léta, společně organizujeme např. středoškolskou soutěž Enersol či různé prezentace techniky a ukázky zařízení, někteří naši studenti si letos vyzkoušeli i online energetickou maturitu,“ doplňuje Mgr. Miroslav Tobyška. 

„Spolupráce se školami je přínosem i pro nás. V našich provozech potřebujeme mladé odborníky a jsem velmi rád, že tu vidím plno nadšených studentů, kteří se motivačního programu zúčastnili. Příjemně mě překvapilo mě, že řada z Vás má jasno, za co finanční odměnu utratí a ve většině případech to bude investice do nářadí, technických věcí nebo na vzdělávání“, říká Ing. Martin Molinger , člen představenstva ČEZ Distribuce.

 

„ČEZ Distribuce různými formami dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a motivaci žáků ke studiu technických oborů. V letošním školním roce jsme navíc Motivační program Prokopa Diviše rozšířili o Zážitkový den pro 10 absolutních vítězů ze všech zúčastněných partnerských škol. Podporujeme i realizaci výukových polygonů na školách, například v Plzni a Chomutově. Všem jsme také v rámci distanční výuky nabídli návštěvu virtuálního světa Skupiny ČEZ,“ říká Ing. Michaela Kociánová, členka představenstva ČEZ Distribuce. 

Podle ní, má společnost i vlastní dvouletý Absolventský program, během něhož absolventi učilišť, středních i vysokých škol mají v rámci zácviku k dispozici takzvaného garanta, který je provází adaptací ve společnosti a v pracovním procesu. Absolventi v rámci svého zácviku rovněž rotují po různých odděleních, zapojují se do rozvojových programů a mají možnost účastnit se exkurzí do provozů Skupiny ČEZ. „Jedná se o nástroj generační obměny, kdy absolvent po úspěšném dvouletém zácviku získává standardní pozici v rámci společnosti ČEZ Distribuce,“ dodává Michaela Kociánová. 

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč republikou. Oceněním a finanční odměnou chce ČEZ Distribuce studenty motivovat k dobrým školním výsledkům, účasti na studentských soutěžích nebo dalších aktivitách nad rámec běžné školní docházky. Poprvé byl vyhlášen ve školním roce 2016/17 pro pět partnerských středních škol Skupiny ČEZ. Od druhého ročníku se již tradičně zapojuje deset vybraných škol, a to z Plzně, Ostrova, Chomutova, Liberce, Kladna, Prahy, Hradce Králové, Pardubic, Olomouce a Ostravy. Letošní 5. ročník měl 1288 účastníků.

 Technické profese se v současné době potýkají s nedostatkem pracovních míst a nejinak tomu je i v oboru distribuce elektřiny. Společnost ČEZ Distribuce se proto snaží podporovat technické vzdělávání a „vychovat“ si budoucí kvalifikované pracovníky již během jejich studia na středních či vysokých školách.

Na východě Čech jsou do programu zapojeny dvě střední školy: Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební, Hradec Králové a SPŠE a VOŠ Pardubice . 

Fyzik a teolog Prokop Diviš (vlastním jménem Václav Divíšek, 1698 -1765 ) zasvětil svůj vědecký život především elektřině; známý je především jeho vynález bleskosvodu. Diviš rovněž studoval vliv elektřiny na rostliny a využití pro léčbu některých nemocí.

  

Motivační program Prokopa Diviše 2020/2021 SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové v Hradební ulici

Učební obory H

 1. místo – Daniel Doležel 
 2. místo – Štěpán Brych
 3. místo – Richard Smolko 

Studijní obory L

 1. místo – Radek Šimák                
 2. místo – Beran Pavel                  
 3. místo – Martin Šolc                 

Studijní obor M

  1. místo – Vilém Brouček 
  2. místo – Michal Doležal 
  3. místo – Jakub Reindl