16. 8. 2019

Vedení Hlinsko – Polička již zásobuje energií region

Polička 16. srpna 2019 – Slavnostním přestřižením pásky za účasti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, ředitele úseku Řízení distribučních aktiv společnosti ČEZ Distribuce Pavla Šolce a starosty města Polička Jaroslava Martinů byla zprovozněna poslední etapa stavby vedení vysokého napětí 110 kV Hlinsko - Polička. Tato strategická stavba umožní do budoucnosti připojování dalších odběratelů, především z řad velkých podniků v průmyslové zóně v Poličce. Celkové realizační náklady této stavby se pohybují kolem 400 mil. Kč.

Výstavba vedení 110 kV Hlinsko - Polička byla zahájena na podzim roku 2017 přípravnými pracemi, kácením dřevin v koridoru budoucí stavby, realizací souvisejících přeložek a technickými úpravami distribučních vedení vysokého napětí v průmyslové zóně Polička. Celá stavba byla rozdělena do několika etap, které se postupně realizovaly.

Díky příznivému počasí, dobré přípravě a koordinaci stavby, a také zkušenostem dodavatele se podařilo zrealizovat stavbu za 18 měsíců od „kopnutí do země“ do „zapnutí pod napětí“, standardní časová náročnost se u podobných staveb pohybuje kolem 36 měsíců.

 

Samotné stavební práce na vedení 110 kV Hlinsko - Polička byly zahájeny na začátku jara 2018. Postupně byly po trase vedení rozváženy první základové díly pro jednotlivé stožáry a jakmile to klimatické podmínky umožnily zahájila dodavatelská firma výkopové práce a betonáž základových dílů. Následně v jarních měsících montovala mřížové stožáry.

Pracovalo se na všech částech trasy a postupně docházelo ke zprovozňování jednotlivých dílčích úseků. Byly zprovozněny i nové kabelové rozvody vysokého napětí na území města Polička a rozvodna 35 kV v Poličce. Na celé stavbě pracovalo až 65 kmenových zaměstnanců dodavatele.

 

Celkem bylo nově vztyčeno skoro 200 stožárů, které mohou mít v závislosti na terénu výšku až 40 metrů, celková délka vedení o napětí 110 KV je 28 kilometrů. Všechny stožáry mají pevné betonové základy - na jednu betonovou patku (základ) padne zhruba 120 až 150 kubíků betonu. Pro představu na stavbu základové desky rodinného domu je potřeba zhruba 50 kubíků. Na tuto stavbu dorazilo přibližně 1500 domíchávačů betonu, které dovezly více jak 9,1 tis. m3 betonu.

Celkové realizační náklady této stavby se pohybují kolem 400 milionů korun.

„Tento projekt je i pro naši společnost ojedinělý. Cílem výstavby nového vedení 110 kV v lokalitě Hlinsko – Polička je odlehčení distribuční soustavě v okolí, Realizace této stavby  umožní zajistit vyšší spolehlivost napájení nejen v samotné Poličce, ale i v celém regionu Poličsko a Hlinecko. Díky tomuto novému vedení se uvolní prostor pro připojování nových odběratelů a rozvoj celého regionu,“ říká generální ředitel společnosti ČEZ Distribuce Martin Zmelík.

„Rád bych také poděkoval za součinnost Pardubickému kraji za vstřícný přístup a pomoc zejména v legislativní oblasti a podporu celého projektu, a samozřejmě představitelům obcí a obyvatelům v trase vedení vysokého napětí, “ doplnil Martin Zmelík.

„Jedná se o jednu z nejdůležitějších infrastrukturních staveb pro celou oblast, protože situace v síti byla skutečně velmi špatná a bránila rozvoji celé lokality, na což upozorňovali nejen zástupci velkých podniků, jako například Ravensburger. Celý proces včetně majetkoprávních řešení s různými vlastníky nebyl jednoduchý, a proto jsem od začátku chtěl hrát aktivní úlohu. Jednal jsem proto nejen se zástupci obcí, ale například také s církví, která na trase vlastní několik pozemků. Chtěl jsem dát jednoznačně najevo, že krajská samospráva projekt podporuje a považuje ho za důležitý,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Zprovozněním této stavby to však nekončí, abychom zajistili požadovanou spolehlivost, budeme muset vybudovat vedení 110 kV z Poličky do Svitav,“ doplnil ředitel úseku Řízení distribučních aktiv společnosti ČEZ Distribuce Pavel Šolc. Výstavba vedení z Poličkydo Svitav je ve fázi projekční přípravy a v současné probíhá intenzivní majetkoprávní vyjednávání s vlastníky pozemků.

Stavba vedení vysokého napětí 110 kV posílí kapacitu sítě v této oblasti a výrazně omezí poruchovost a posílí spolehlivost dodávek elektrické energie. Nové vedení umožní i další připojování nových odběratelů a malých zdrojů, pro které již v samotné Poličce nebyla kapacita.

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 163 680 km s 3,6 mil. odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.

http://www.cezdistribuce.cz/