Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu (ČTPB)

Vizí České technologické platformy pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu (www.biopaliva-ctpb.cz)  je identifikovat reálné možnosti České republiky k dosažení cíle Evropské Unie – 10% biosložek v motorových palivech do roku 2020 a nalézt cesty a nástroje k dosažení tohoto cíle pro Českou republiku. Dále pak nabídnout podklady pro Dlouhodobou strategii České republiky v oblasti biopaliv pro dopravu.

Hlavní činností ČTPB je analýza a hodnocení:

  • dostupnosti, kvality, ekonomiky a udržitelného pěstování biomasy
  • komerční dostupnosti, ekonomiky konverzních zařízení, včetně předzpracování a logistiky
  • sociálních a environmentálních aspektů pěstování biomasy pro konverzi na biosložky