Zpracování a sdílení osobních údajů

Naše společnost zpracovává vaše údaje manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování vašich údajů ale nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva.  

Ochrana vašich údajů v naší společnosti je organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy. Srovnatelnou úroveň zabezpečení vašich údajů vyžadujeme i od všech našich zpracovatelů osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle naší společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také některými dalšími společnostmi z Koncernu ČEZ případně jinými subjekty mimo Koncern ČEZ jako zpracovateli vašich údajů. Vaše údaje těmto společnostem nebo subjektům předáváme jen v tom případě, že splňují námi definované organizační a technické podmínky k zajištění jejich náležité ochrany. A dále, že jsou smluvně zavázáni k dodržení sjednaných podmínek zpracování vašich údajů i zajištění stanovené ochrany. K takovému zpracování vašich osobních údajů může docházet bez vašeho souhlasu.

Název Adresa sídla IČO
ČEZ, a.s. Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 45274649
ČEZ Korporátní služby, s.r.o. 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 26206803
ČEZ ICT Services, a.s. Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 26470411

Ke zpracování vašich údajů mimo Koncern ČEZ využíváme tyto kategorie zpracovatelů:

  • poskytovatele archivačních služeb,
  • náhradní dodavatele nebo poskytovatele služeb,
  • poskytovatele právních služeb,
  • odhadce a znalce,
  • třetí strany, poskytující nebo přijímající služby v souvislosti s plněním smluvních nebo právních povinností ETE II.

 

K personalizaci obsahu a reklam, případnému poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti webových stránek naší společnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme jednak s naší mateřskou společností ČEZ, a.s., a dále se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v souvislosti s tím, že používáte také jejich služby. Podrobnosti o nastavení cookies a jejich funkcích, včetně udělení nebo odebrání vašeho souhlasu s jejich využitím, jsou k dispozici v Informaci o webu.

V objektech, ve kterých vykonáváme naše obchodní a další činnosti, instalovány kamerové systémy se záznamem. Na jejich umístění vás vždy upozorňujeme informačními cedulkami a piktogramy při vstupu do takového prostoru. Vaše osobní údaje získané tímto způsobem v takovém případě spravuje společnost ČEZ, a.s., která tyto kamerové systémy provozuje. Bližší informace k nim jsou k dispozici zde.

Některé státní orgány a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o soudy, státní zastupitelství, Policii ČR nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vaše údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud nám takovou povinnost stanoví příslušný zákon.