Účely používání osobních údajů

Reporting, řízení informací, optimalizace procesů, školení

Naši zaměstnanci zpracovávají vaše osobní údaje při plnění interních povinností nastavených v rámci každé společnosti Koncernu ČEZ. Například pro
jednotlivé obchodní případy máme nastaven ucelený schvalovací a reportovací systém. Ve všech případech, kdy je to postačující, jsou údaje agregovány
(shrnuty z velkého počtu jednotlivých údajů do celkové sumy) a výsledkem je souhrnné číslo, bez přímé vazby na konkrétní osobu. Na základě právních
předpisů vypracováváme také různé výkazy.

Z jakého důvodu vaše údaje zpracováváme:

  • k plnění povinností z právních předpisů
  • pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů