20. 5. 2019

Hučák o Muzejní noci navštívily stovky zájemců

Noční prohlídky Informačního centra Obnovitelných zdrojů v centru Hradce Králové v pátek 17. května 2019 opět přilákaly na prohlídku stovky návštěvníků. Během páteční Královéhradecké Muzejní noci se zde vystřídalo 440 zájemců o historii a současnost krásné secesní budovy v centru Hradce.

Akce se vydařila, byla krásná a téměř jasná noc. Hučák svítil do dálky a všichni návštěvníci poslouchali výklad nejen o obnovitelných zdrojích, ale s velkým zájmem si poslechli velmi zajímavé a poutavé vyprávění o historii nejen elektrárny, ale i jejího okolí. Velmi poučné bylo srovnání dobových fotek a pohledů se současností. Návštěvníci tak mohli vidět fotky z budování elektrárny i regulace toku řeky Labe na přelomu století a porovnat je se současným architektonickým uspořádáním. Neméně zajímavé pak byly prohlídky samotné budovy s výkladem průvodců.

„Těší nás, že někteří se k nám vrací pravidelně každý rok. Velmi příjemná je také jedinečná atmosféra Muzejní noci,“

pochvalovali si průvodci.

Dvanáctý  ročník Královéhradecké Muzejní noci lákal návštěvníky bohatým programem, atraktivní otvírací dobou – od 18 do 24 hodin, a také vstupy zdarma.

Krásně osvětlená historická budova malé vodní elektrárny Hučák s vedlejším infocentrem se společně s dalšími devíti institucemi z řad galerií a muzeí staly hlavními cíli prohlídek.  Více jak čtyři stovky zájemců si prohlédlo budovu a zvenku malou vodní elektrárnu Hučák, která se rekonstruuje a vyslechlo zajímavý výklad  na Informačním centru.

Informační centrum Obnovitelné zdroje se znovu zařadilo do cyklu prohlídek již dvanáctého ročníku Královéhradecké Muzejní noci. Letošního ročníku se zúčastnilo devět institucí z řad galerií a muzeí, do kterých byl vstup zdarma.

Informační centrum Obnovitelné zdroje

Pro velké i malé návštěvníky jsou připraveny prohlídky interaktivní expozice o obnovitelných zdrojích energií, o vlastnostech a využití větrné, vodní, geotermální, sluneční energie a energie vzniklé spalováním biomasy. Součástí prohlídky jsou i projekce tematického filmu „Malé vodní elektrárny na Labi“ nebo filmů „Obnovitelné zdroje“ a „100 let Šumavské energie“. K dispozici je kinosál s projekcí na velkoplošné plátno 12 x 3 m, které je dominantním audiovizuálním prvkem centra.

Součástí prohlídek je neméně zajímavá návštěva plně funkční malé vodní elektrárny v Hradci Králové zvané „Hučák. Ta funguje již přes 100 let. Elektrárna nyní prochází kompletní rekonstrukcí a po dobu její modernizace nebude pro veřejnost při prohlídce přístupný prostor strojovny.

Návštěvní hodiny aneb kdy nás můžete navštívit?

Informační centrum je otevřeno pro veřejnost denně od 9.00 – 16.00 hodin.

Kontakt