Tiskoviny

Seznam je seřazen orientačně podle věku čtenářů.

 

Energy Outlook 2050

V roce 2050 bude energetika jiná, než jak ji známe dnes. Bude více zelená, chytrá a hravá. Každý si zvolí sám, do jaké míry si chce řídit svou vlastní výrobu a spotřebu.

Energie kolem nás

Dvojdílný materiál je určen pro první stupeň ZŠ. Obsahuje pracovní listy pro učitele a pracovní listy pro žáky, oboje bohatě názorně a vesele ilustrované.

Elektrické magistrály

Naučný komiks přivede čtenáře mezi objevy, které doslova změnily svět.

Hledání ztraceného ráje

Naučný komiks vtipnou a přístupnou formou vypráví o historii energetiky a o různých formách energie, kterou člověk ve svém vývoji využíval a využívá.

Hrátky s obnovitelnými zdroji

Obsah: Jednoduché pokusy a návody na sestrojení zařízení demonstrujících základy funkce a využití obnovitelných zdrojů energie.

Hrátky s teplem

Návody na zajímavé pokusy vás zavedou do světa tepla, jeho vlastností, šíření, projevů, jeho měření a pozorování jeho účinků.

Hrátky s plyny I.

Jednoduché pokusy vás přesvědčí, že prázdná sklenička je ve skutečnosti plná, že vzduch má hmotnost a jiné plyny mají jinou, že Pascalovy a Archimédovy zákony neplatí jen pro kapaliny, že plyny mezi sebou mohou soupeřit a mnoho dalšího.

Jaderné hrátky

Chceme ukázat, že jaderná fyzika není nepochopitelná a že experimenty objasňující děje v atomech si můžete udělat i s obyčejnými „domácími“ pomůckami. Brožura klade důraz na didaktiku a vysvětlení fyzikálních skutečností a souvislostí. Vede děti k samostatnému přemýšlení a vytváření hypotéz.

Domácí pokusy z jaderné fyziky

Mnoho lidí si mylně myslí, že jaderná fyzika je strašně těžká a naprosto nepochopitelná.

Fyzika hrou

Vzdělávat se má hravou formou - proč si neobjednat stolní hru „Fyzika hrou"?

Plakáty

Velkoplošné plakáty formátu A1 umožní názorně vysvětlit některé aspekty energetiky.

Zásady bezpečného a příklady nebezpečného chování

Nehazardujte s elektřinou a pomozte nám přesvědčit i vaše okolí.

Užitečné záření

Odborně velmi kvalitně, přitom srozumitelně, zpracovaný text seznamuje čtenáře s využíváním ionizujícího záření a radionuklidů mimo oblast energetiky.

Fólie pro dataprojektor

Oblíbená a velmi užitečná didaktická pomůcka. Nabízíme tři soubory: Atomy a jaderná energetika, Klasická energetika a Obnovitelné zdroje.

Encyklopedie Energetiky

První česká obrázková encyklopedie energetiky vycházela v sešitech v devadesátých letech. Nyní je aktualizovaná a rozšířená.

Učíme jadernou fyziku

Jaderná fyzika se zabývá věcmi tak vzdálenými našim smyslům, jako je atom a jeho jádro, takže neumožňuje vlastní zkušenost a jen obtížně experimentování. Přesto je možné toto téma přiblížit studentům poutavě a názorně a naučit je modelovat různé jevy.

Střídavé proudy

Výukový a metodický text vydaný v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) a jeho projektu.

Řízená termojaderná fúze pro každého

„Termojaderná fúze bude fungovat, až ji společnost bude potřebovat,“ řekl klasik výzkumu řízené termojaderné fúze L. A. Arcimovič. Zdá se, že tato doba klepe na dveře. Absolutní růst počtu obyvatel, vyrovnávání životní úrovně, vyčerpání zásob fosilních paliv směřuje nevyhnutelně k energetickému deficitu lidské společnosti. Hledání spolehlivých zdrojů energie patří k úkolům, na jejichž řešení závisí i udržitelný rozvoj. Jednou z nabídek je energie termojaderné fúze. Energie fúze, zdroje bezpečného, ekologického, surovinově nevyčerpatelného, slibuje zapojení do energetického mixu poloviny tohoto století.

Energy Outlook 2013

Pod anglickým názvem obvyklým pro tento typ publikací se skrývá obsáhlý přehled aktuálního vývoje energetiky v České republice. Analýzy a statistiky sebrané z domácích i světových zdrojů přehledně dokumentují energetické zdroje, problematiku surovin a emisí, výrobu a spotřebu energií, distribuci a trh. Skvělá grafika na 84 stránkách vás provede současností a dotkne se i prognóz budoucího vývoje energetiky v našem regionu. Brožura vznikla ve spolupráci ČEZ a společnosti ECONOMIA, a. s.

Elektrická energie pro ČR

Obsáhlá souhrnná publikace o vysoce aktuálních globálních aspektech světové i české energetiky. Vhodná na doplnění rozhledu pedagoga. Na základě zpracovaných odborných pramenů odpovídá na otázky Dojde palivo?

Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich využití pro ČR

Odborná studie kolektivu autorů je určena pro vážné zájemce o problematiku obnovitelných zdrojů. Nezávislí špičkoví odborníci v ní seznamují se současným stavem a perspektivami těchto zdrojů pro výrobu elektřiny v podmínkách naší republiky.

Jaderná energetika v číslech

Praktický materiál se všemi důležitými statistickými údaji o jaderných elektrárnách ve světě.