Jakými případy se Ombudsman ČEZ zabývá

Ombudsman šetří podněty zákazníků, kteří nejsou spokojeni s vyřízením své stížnosti či reklamace dříve podané u některé ze společností Skupiny ČEZ. Tento podnět se může týkat například fakturace spotřeby elektřiny nebo plynu, měření, poskytovaných služeb, distribučního zařízení, kvality dodávané elektřiny, MOBILU OD ČEZ, chování a přístupu zaměstnanců apod. Tyto jednotlivé činnosti zajišťují společnosti Skupiny ČEZ, případně jejich dodavatelé.

Ombudsman - imagebanka - IIV případě, že záležitost nebyla nejprve řešena jako stížnost nebo reklamace v rámci standardních postupů  společností Skupiny ČEZ, ombudsman takové podání nešetří.  Předá je příslušné společnosti, do jejíž kompetence případ patří, a podatele o takovém kroku informuje.

V případě, kdy se spor mezi zákazníkem a společností Skupiny ČEZ nachází ve fázi soudního řízení, nebo je případ předán orgánům činným v trestním řízení nebo se případem zabývá Energetický regulační úřad či Státní energetická inspekce, ombudsman do tohoto procesu nevstupuje. V případě, že již podání zákazníka začal šetřit, šetření ukončí.

Ombudsman se nezabývá případnými podněty výrobců elektřiny – dodavatelů do distribuční sítě (např. z alternativních zdrojů) nebo obchodníků s elektřinou. Tyto subjekty se mohou obrátit přímo na příslušnou společnost Skupiny ČEZ.