Jaderná energetika v Evropě a ve světě

K březnu 2019 bylo podle statistik WNA (World Nuclear Association Světová jaderná asociace) ve 30 státech světa v provozu 445 jaderných reaktorů s celkovou instalovanou kapacitou 395 657 MWe. V roce 2017 jaderné zdroje souhrnně vyrobily 2 519 TWh bezemisní elektřiny, což odpovídá cca 10,3 % čisté celosvětové výroby elektřiny.

Ve výstavbě se nachází 57 jaderných bloků s celkovým výkonem 61,960 GWe v celkem 17 zemích, v procesu probíhající investiční přípravy se nachází 126 bloků s celkovým výkonem 125,190 GWe a zvažována je výstavba dalších 372 bloků o výkonu 423,622 GWe.

Výstavba, technologie a know-how z oblasti jaderné energetiky se v posledních více než dvou desetiletích do značné míry postupně přesunuly z energeticky saturované a průmyslově stabilizované Evropy a USA především do Asie, regionu s dynamicky se rozvíjejícími a budovanými ekonomikami, které vyžadují ohromná množství elektrické energie. Ostatně dokládají to následující údaje: z 57 aktuálně budovaných bloků se 13 nachází v Číně, 6 v Ruské federaci, 7 v Indii, 5 v Jižní Korei a 4 ve Spojených arabských emirátech. V seznamu zemí s aktuálně probíhající výstavbou jaderných bloků můžeme nalézt i Argentinu, Bangladéš, Bělorusko, Brazílii, Japonsko, Pákistán a USA.

V globálním měřítku států využívajících jadernou energetiku stojí za zmínku vstup Spojených arabských emirátů (UAE) do „klubu“ vyspělých průmyslových zemí. V SAE dokončuje výstavba 4 bloků APR1400 korejského dodavatele KEPCO.

V členských zemích EU jsou jaderné reaktory provozovány ve 14 z 28 členských zemí, přičemž v roce 2017 celkem vyrobily 815,2 TWh, tj. 27 % veškeré elektřiny. V souhrnu je v EU provozováno 126 reaktorů (včetně Velké Británie), které dodávají výkon cca 117,7 GWe. Z členských zemí spoléhá nejvíce na jadernou energetiku Francie, která provozuje 58 bloků dodávající výkon 63,13 GWe, s podílem jaderné elektřiny ve výši 71,6 %. V současné době je v EU ve výstavbě 5 jaderných bloků, dva na Slovensku a po jednom ve Finsku, ve Francii a ve Velké Británii.

Evropské země a jaderná energetika (převzato z WNA)

Evropské země a jaderná energetika

Ačkoliv jaderná energetika vyrábí více než polovinu z veškeré bezemisní elektřiny v rámci zemí EU a zajišťuje vysokou spolehlivost dodávek a plnou kompatibilitu s požadavky síťových operátorů, tak tento energetický sektor čelí a bude čelit výrazným politickým, ekonomickým a technickým výzvám. Některé z členských zemí jsou striktně nejenom proti budoucímu rozvoji jaderné energetiky, nýbrž i proti provozu stávajících jaderných elektráren. Dále byly na evropském elektroenergetickém trhu v minulých letech provedeny výrazné regulatorní zásahy, jejichž cílem bylo usnadnit uplatnění obnovitelných zdrojů s proměnlivou výrobou elektřiny, zejména solárních a větrných elektráren, které se však negativně promítají do ekonomie provozu jaderných a fosilních zdrojů.

I přes připravovanou výstavbu nových bloků (např. v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku, Finsku, resp. Velké Británii) lze proto v časovém horizontu do roku 2030 očekávat mírný pokles počtu provozovaných jaderných bloků resp. instalovaného výkonu v rámci EU, zejména z důvodu ukončení projektové životnosti bloků uváděných do provozu v osmdesátých či devadesátých letech minulého století.

Z celosvětového hlediska rozvoje jaderné energetiky byly dle údajů WNA v poslední době připojeny k síti tyto nové reaktory:

Název Model reaktoru Typ reaktoru Čistý výkon (MWe) Připojení k síti Země
Tianwan 4 VVER V-428M PWR 990 27.10.2018 Čína
Haiyang 2 AP-1000 PWR 1170 13.10.2018 Čína
Sanmen 2 AP-1000 PWR 1157 24.08.2018 Čína
Haiyang 1 AP-1000 PWR 1170 17.08.2018 Čína
Sanmen 1 AP-1000 PWR 1157 30.06.2018 Čína
Taishan 1 EPR-1750 PWR 1660 29.06.2018 Čína
Yangjiang 5 ACPR-1000 PWR 1000 23.05.2018 Čína
Leningrad 2 1 VVER V-491 PWR 1085 09.03.2018 Rusko
Rostov 4 VVER V-320 PWR 1011 02.02.2018 Rusko
Tianwan 3 VVER V-428M PWR 1060 30.12.2017 Čína

V případě dalšího budování nových bloků byla v minulých letech – kromě již déle probíhající výstavby i v jiných zemích – zahájena výstavba v následujících lokalitách (WNA, 04/2019):

Název Model reaktoru Typ reaktoru Čistý výkon (MWe) Začátek výstavby Země
Hinkley Point C 1 EPR-1750 PWR 1630 11.12.2018 Velká Británie
Shin Kori 6 APR-1400 PWR 1340 20.09.2018 Jižní Korea
Rooppur 2 VVER V-523 PWR 1080 14.07.2018 Bangladéš
Kursk 2 1 VVER V-510 PWR 1115 29.04.2018 Rusko
Akkuyu 1 VVER V-509 PWR 1114 03.04.2018 Turecko
Rooppur 1 VVER V-523 PWR 1080 30.11.2017 Bangladéš
Kudankulam 4 VVER V-491 PWR 917 23.10.2017 Indie
Kudankulam 3 VVER V-491 PWR 917 29.06.2017 Indie
Shin Kori 5 APR-1400 PWR 1340 01.04.2017 Jižní Korea
Fangchenggang 4 HPR1000 PWR 1000 23.12.2016 Čína

Uvedené informace společně se souhrnnými údaji o dalších plánovaných nových blocích ve světě i v EU dokládají, že v celosvětovém měřítku pokračuje rozvoj a využívání jaderné energetiky.