Vše plněno dle harmonogramu, to je stav třináctého dne plánované odstávky 4. bloku Jaderné elektrárny Dukovany

11. 12. 2014

Po prvních třinácti dnech plánované odstávky 4. bloku Jaderné elektrárny Dukovany postupují všechny práce na zařízení dle harmonogramu, a to i přes počáteční tříhodinové pozdržení odstávky z důvodu potřeby české energetické distribuční sítě. Výměna paliva, zkoušky čerpadla FOX III nebo zkoušky AAC Dieselgenerátorů jsou akce, které se již podařilo úspěšně realizovat.

„Jedním z hlavních pravidelných úkolů, které se týkají přímo reaktoru, je výměna paliva, která spočívá ve vyvezení 78 kazet, které strávily v reaktoru 5 let, následuje přemístění zbývajících 271 kazet v reaktoru a na závěr je zavezeno 78 čerstvých kazet. Tím je vytvořena zásoba reaktivity, která umožní následující roční provoz celé elektrárny,“ řekl Michal Borovička, vedoucí odboru reaktorové fyziky EDU.

Další akcí, která proběhla 1. 12. 2014, byly průkazné zkoušky mobilních požárních čerpadel FOX III na alternativní doplňování parogenerátorů.  Zrealizovala se cvičně skutečná dodávka vody do dvou z celkových šesti parogenerátorů odstaveného 4. bloku a simulace dodávky vody do bazénu skladování vyhořelého paliva. Jedná se o opatření vyplývající ze zátěžových testů (stresstestů) elektrárny, které je možno využít pro zvýšení jaderné bezpečnosti při nadprojektových událostech jako alternativní mobilní prostředek pro nouzovou dodávku vody do parogenerátorů a do bazénů skladování vyhořelého paliva. 

Ve středu 10. 12. bylo mimo jiné na programu odzkoušení v pořadí druhého AAC Dieselgenerátoru, (SBO-DG Station Black Out dieselgenerátoru) jehož hlavní úlohou je zajištění dodávek elektrické energie při extrémních situacích, kdy by se elektrárna ocitla bez možnosti vnějších dodávek elektrické energie a selhaly všechny doposud využívané záložní zdroje.  „Zkoušky AAC DGII proběhly úspěšně v plánovaném termínu a dieselgenerátor je připraven plnit svoji funkci.“, sdělil Tomáš Kopeček, koordinátor investic.

Termín ukončení plánované odstávky 4. bloku: 

  • 30. 12. 2014

Další plánované a probíhající akce:

  • Zajištění seizmické odolnosti bloku (pokračování)
  • Výměna systému kontroly a řízení
  • Výměna vestavby chladící věže č. 5

Provoz JE Dukovany dnes v 7:00hod.

  • 1. blok 100% - výkon turbogenerátorů 502 MWe
  • 2. blok 100% - výkon turbogenerátorů 499 MWe 
  • 3. blok 100% - výkon turbogenerátorů 502 MWe 
  • 4. blok     0% - výkon turbogenerátorů 0 MWe plánovaná odstávka


Fotografie