Rozvoj jaderné energetiky ve světě

Jaderný svět

Roky 2015 a 2016 byly z pohledu jaderné energetiky rokem rozvoje a výstavby nových bloků.

K 1. červenci 2017 bylo ve 30 státech světa podle statistik WNA (World Nuclear Association Světová jaderná asociace) v provozu 446 jaderných reaktorů s celkovou instalovanou kapacitou 391 315 MWe. Ve výstavbě je jich 59 ve 14 zemích. Plánuje se výstavba 160 reaktorů. Celkem se ve světě předběžně uvažuje o vybudování dalších 378 reaktorů, jejichž instalovaný výkon by měl dosáhnout asi 435 395 MW.

Využití jádra hraje významnou roli i v EU – z jaderných elektráren zde pochází přibližně jedna třetina vyrobené elektřiny. V rámci celé Evropy se jaderné elektrárny staví v Bělorusku, Finsku, Francii, v Rusku a na Slovensku, výstavba se připravuje v Bulharsku, České republice, Finsku, Litvě, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Rusku, Spojeném království, Turecku a Ukrajině.

Nejvíce jaderných zdrojů stojí v USA (99), ve Francii (58), Japonsku (42), Číně (36), Rusku (35), Jižní Koreji (24), Indii (22), Kanadě (19) a Ukrajině a Velké Británii (obě 15). V zemích EU se většinou používají tlakovodní reaktory PWR (65 %), co do četnosti jsou na druhém místě varné reaktory BWR (22 %). Využívány jsou také reaktory těžkovodní, grafitové, plynem chlazené, rychlé a další typy.

Využití jádra hraje významnou roli i v EU – z jaderných elektráren zde pochází přibližně jedna třetina vyrobené elektřiny. V rámci celé Evropy se jaderné elektrárny staví v Bělorusku, Finsku, Francii, v Rusku a na Slovensku, výstavba se připravuje v Bulharsku, České republice, Finsku, Litvě, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Rusku, Spojeném království, Turecku a Ukrajině.

Jaderná energetika je největším zdrojem elektřiny bez emisí skleníkových plynů a vzhledem k minimální spotřebě paliva je její provoz velmi levný, proto na ni sází i další státy, které potřebují stabilní zdroj pro rozvoj průmyslu. Celkem se ve světě plánují stovky dalších reaktorů, některé jsou již napevno objednané - např. v Turecku, Vietnamu, USA, Spojeném Království, Číně, Indii, Jižní Koreji a v dalších zemích. Aktualizovaná státní energetická koncepce České republiky a navazující Národní akční plán počítají s jadernou energetikou a udávají tak směr České republiky v zajištění naší energetické soběstačnosti

Také v oblasti výzkumu byly uplynulé roky pro Českou republiku významné. Byly podepsány hlavní kontrakty na dodávku technologického zařízení pro výstavbu prvního experimentálního reaktoru pro jadernou fúzi, která probíhá ve francouzském Cadarache. Dílo by mělo být dokončeno kolem roku 2019. Český výzkum v Centru výzkumu Řež se podílí na přípravě experimentů pro tento reaktor testovacím zařízením pro tzv. primární stěnu reaktoru. Dokončuje se také výstavba experimentálních laboratoří v Řeži u Prahy a v Plzni v rámci projektu SUSEN (Sustainable Energy = Udržitelná  energetika). Ve francouzském Cadarache probíhá také výstavba největšího výzkumného jaderného reaktoru s názvem Jules Horowitz o výkonu 100 MWt. Centrum výzkumu Řež pro něj vyrábí a dodává tzv. horké komory pro práci s ozářeným materiálem. Další výzkumný reaktor, tzv. rychlý reaktor, chlazený sodíkem, se staví v Ruském Dimitrovgradu s názvem MBIR s výkonem 60 MWt, do něj dodává projekt sekundární části EGP Invest Uherský Brod.

Zdroje:

http://www.world-nuclear.org/info/Facts-and-Figures/World-Nuclear-Power-Reactors-and-Uranium-Requirements/

http://www.ujv.cz

http://cvrez.cz

 

Světová výroba elektřiny v jaderných elektrárnách

Zdroj: IEA

zobrazit graf v plné velikosti

Graf - Světová výroba elektřiny v jaderných elektrárnách

Světová instalovaná kapacita jaderných elektráren

Zdroj: IEA

zobrazit graf v plné velikosti

Graf - Světová instalovaná kapacita jaderných elektráren

Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny (2015)

zdroj: EIA, WNA, stav k roku 2015

zobrazit graf v plné velikosti

Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny (2015)

Jaderné elektrárny v Evropě

zobrazit mapu v plné velikosti

Aktuální přehled jaderných elektráren v celém světě naleznete na webu organizace WANO (World Association of Nuclear Operators)