Již pět let trvá spolupráce Skupiny ČEZ a Jednoty českých matematiků a fyziků. A bude pokračovat

V roce 2010 navázala Skupina ČEZ za účelem podpory technického vzdělávání spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků. Partnerství se týká mimo jiné finanční podpory, která umožňuje kvalitnější organizaci matematických a fyzikálních olympiád, všeobecné podpory jejich koordinátorů nebo cen pro vítěze. Tato finanční podpora za pět let dosáhla výše téměř dvou milionů korun. Za tu dobu se českým studentům podařilo také získat 1 zlatou, 16 stříbrných a 23 bronzových medailí v mezinárodních soutěžích.


Skupina ČEZ finančně podporuje konání matematických a fyzikálních olympiád, díky čemuž se soutěžícím dostane nejen kvalitnější organizace, ale také hodnotnějších cen. Finanční podpory se každoročně dočkávají také přípravná soustředění mladých fyziků a matematiků, kteří nás reprezentují v mezinárodních soutěžích. Soustředění se navíc účastní samotní odborníci Skupiny ČEZ, aby účastníkům přiblížili fyziku v praxi. Jen za rok 2015 se olympiády dočkaly podpory více než 100 tisíc korun. Dalším přínosem Skupiny ČEZ pro olympiády je zajištění jejich medializace vedoucí k oslovení více studentů. Za pět let se zmínka o olympiádách objevila ve více než 700 článcích v českých médiích.

Podpora našich talentů se vyplácí, protože česká reprezentace každoročně přiváží cenné kovy z mezinárodní matematické i fyzikální olympiády. Za celou dobu spolupráce se jim podařilo získat 40 cenných kovů.

„Ve fyzikálních a matematických olympiádách patří Česká republika mezi nejlepší země Evropské unie. Jsme proto rádi, že díky Skupině ČEZ můžeme podporovat rozvoj talentů našich reprezentantů i jejich účast v mezinárodních soutěžích. Oceňujeme také přítomnost odborníků z ČEZ na našich přednáškách a soustředěních, stejně jako zprostředkování odborných exkurzí. Díky tomu mohou žáci vidět matematiku i fyziku v praxi,“ vysvětluje přínos spolupráce RNDr. Josef Kubát, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků.

Finanční podpora přináší motivaci nejen pro žáky a studenty, ale také pro učitele a školy. Každý rok probíhá soutěž o Oranžovou učebnu v hodnotě 200 tisíc korun. Tuto částku každoročně obdrží jedna vylosovaná škola z 15 nejlepších na vybudování učebny pro výuku technických předmětů. Díky tomu už mohou fyziku moderním způsobem vyučovat v Oranžových učebnách gymnázia v Liberci, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Ostravě a Praze.

„Technické obory jsou v popředí našeho zájmu a bez matematiky a fyziky se studovat nedají. Právě proto podporujeme různé aktivity, vedou mladé lidi k zájmu o tyto předměty. Spolupráce s Jednotou českých matematiků a fyziků přináší výsledky, protože každým rokem přiváží naši reprezentanti medaile z mezinárodních soutěží. A není pouze o olympiádách, ale týká se i dalších našich projektů, např. soutěže pro žáky Vím proč,“ říká Pavel Puff, manažer útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ.

Podpoře technického vzdělávání se Skupina ČEZ věnuje již od roku 1992. V rámci svého vzdělávacího programu Svět energie připravuje studijní materiály pro všechny typy škol, zapojuje své odborníky do výuky na vysokých školách, či vzdělává středoškolské učitele jak zajímavě a poutavě učit fyziku.

Více informací na www.kdejinde.cz, na http://www.facebook.com/PracevCEZu nebo
na www.cez.cz/vzdelavaciprogram.

Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ