Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i.

Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i.  (www.cvevl.cz)

Organizace Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i., ( CVEVL v.v.i.) byla založena jako veřejná výzkumná instituce v roce 2007 za účelem provádění výzkumu a vývoje v oblasti přírodních a technických věd. Předmětem činnosti organizace  je využití geotermální energie pro výrobu elektřiny a tepla v České republice. Důvodem pro tuto činnost je omezení a vyčerpání klasických zdrojů, možnost výroby energie bez negativních dopadů na životní prostředí včetně klimatických změn a předpokládaných relativně vysokých nákladů na energie.

Spolupráce ČEZ a CVEVL byla zaměřena na získání základní informace o specifikách geotermální energie a identifikaci možných překážek v průmyslovém využití geotermální energie v podmínkách České republiky. Kromě toho byly připraveny podklady pro využití geotermální energie na lokalitě Všebořice z hlediska možnosti výstavby geotermálního zdroje.