Vzdálený přístup

Návody pro instalaci a použití klienta VPN pro vzdálené připojení do sítě ČEZ, a.s., přes internet

1. Pomocí mobilní aplikace ProID (preferované)

  • Interní zaměstnanci Skupiny ČEZ - zařízení ve správě ČEZ ICT Services (CZ)
  • Administrátoři ČEZ ICT Services (CZ)
  • Externí uživatelé - zařízení mimo správu ČEZ ICT Services (CZ, EN)
  • Externí uživatelé – změna hesla (CZ, EN)

2. Pomocí autentizační SMS

  • Interní zaměstnanci Skupiny ČEZ - zařízení ve správě ČEZ ICT Services (CZ)
  • Externí uživatelé - zařízení mimo správu ČEZ ICT Services (CZ)

Videonávody

  • Aktivace aplikace ProID na mobilním zařízení (Android, iOS)

Instalační zdroje