Vzdálený přístup

Návod pro instalaci klienta pro vzdálené připojení do sítě ČEZ a. s., pomocí sítě Internet

  • pro administrátory ČEZ ICTS (PDF-CS)
  • pro externí uživatele - zařízení mimo správu ČEZ ICT (PDF-CS) (PDF-EN)
  • pro interní zaměstnance Skupiny ČEZ - zařízení ve správě ČEZ ICT (PDF-CS)
  • aktivace RSA / vygenerování vlastního PIN  pro interní uživatele ČEZ (PDF-CS) (PDF-EN)
  • aktivace RSA / vygenerování vlastního PIN  pro externí uživatele (PDF-CS) (PDF-EN)
  • problémy s přihlášením a jejich možná řešení (PDF-CS)

Příručka uživatele VPN pro mobilní zařízení

Instalační zdroje