Dodavatel poslední instance

Dodavatelem poslední instance je subjekt na trhu s elektřinou, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem.

Dodavatelem poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Institutu dodávky od dodavatele poslední instance mohou využít zákazníci v případech, kdy jejich stávající dodavatel pozbyl schopnost dodávat elektřinu. Dodavatel poslední instance by současně měl být pojistkou pro malé zákazníky a domácnosti, kteří mají právo volby svého dodavatele elektřiny, avšak z různých příčin dodavatele na trhu s elektřinou nenalezli.

Celé znění definice DPI naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu www.eru.cz v dokumentu Cenové rozhodnuti ERÚ č. 5/2012 ze dne 30. listopadu 2012, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny.

Název dokumentu Účinnost Typ Velikost
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Leden 2015 1. 1. 2015 (PDF) 25 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Únor 2015 1. 2. 2015 (PDF) 25 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Březen 2015 1. 3. 2015 (PDF) 25 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Duben 2015 1. 4. 2015 (PDF) 25 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Květen 2015 1. 5. 2015 (PDF) 25 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Červen 2015 1. 6. 2015 (PDF) 25 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Červenec 2015 1. 7. 2015 (PDF) 25 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Srpen 2015 1. 8. 2015 (PDF) 25 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Září 2015 1. 9. 2015 (PDF) 25 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Říjen 2015 1. 10. 2015 (PDF) 25 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Listopad 2015 1. 11. 2015 (PDF) 25 kB
Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Prosinec 2015 1. 12. 2015 (PDF) 25 kB