Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Fotovoltaika pro ohřev vody s dotací Nová zelená úsporám Light

Nejdostupnější ohřev vody díky sluneční energii již od 15 652 Kč. Vše máme skladem a instalujeme do 3 měsíců

Získejte orientační návrh

Varianty instalací

Cenový návrh vaší konfigurace

Cena bez dotace od 254 900 Kč
Státní dotace
Výše státní dotace je omezena na částku
105 000 Kč

Celková cena s dotací

Celkové náklady obsahují vlastní zařízení s dodáním komponent, instalaci, administraci žádosti o dotace a DPH 12 %.

Zavoláme vám a zařídíme konzultaci i návrh zdarma.

Ohřev vody s fotovoltaikou – Nová zelená úsporám Light

Pro koho je tato varianta vhodná?

 • Pro zákazníky splňující podmínky dotačního programu NZÚ Light – starobní/invalidní důchodce nebo domácnosti, které pobírají příspěvek na bydlení nebo přídavek na děti.
 • Finanční prostředky lze čerpat předem – zálohou.

Co můžete čekat od tohoto řešení:

 • Ve variantě Standard vhodné pro 2 osoby v domácnosti získáte kompletní řešení vč. 125l zásobníku, které vám zajistí ohřev teplé vody až 8 měsíců v roce.
 • Varianta Premium zdarma ohřeje teplou vodu až pro 5 osob v domácnosti, a to až 8 měsíců v roce.
 • Zajistíme kompletní dodávku vč. administrativních úkonů.

Pro koho je tato varianta vhodná?

 • Pro zákazníky splňující podmínky dotačního programu NZÚ Light – starobní/invalidní důchodce, kteří nevlastní další jinou nemovitost k bydlení nebo zákazníky, kteří jsou zahrnuti do okruhu posuzovaných osob v žádosti o příspěvek na bydlení nebo v žádosti o přídavek na dítě.
 • Finanční prostředky lze čerpat předem – zálohou.

Co můžete čekat od tohoto řešení:

 • Ve variantě Standard vhodné pro 2 osoby v domácnosti získáte kompletní řešení vč. 125l zásobníku, které vám zajistí ohřev teplé vody až na 8 měsíců v roce.
 • Varianta Premium zdarma ohřeje teplou vodu až pro 5 osob v domácnosti, a to až 8 měsíců v roce.
 • Zajistíme kompletní dodávku vč. administrativních úkonů.
Solární panely o výkonu 500 Wp
Počet panelů 5
Celkový výkon 2,5 kWp
Potřebná plocha střechy 12 m2
Roční výroba 2 300 - 2 600 kWh
Regulátor 3 režimy
Zásobník teplé vody (TUV/TV) Nový zásobník o velikosti 125 l

Pro koho je tato varianta vhodná?

 • Pro zákazníky splňující podmínky dotačního programu NZÚ Light – starobní/invalidní důchodce nebo domácnosti, které pobírají příspěvek na bydlení nebo přídavek na děti.
 • Finanční prostředky lze čerpat předem – zálohou.

Co můžete čekat od tohoto řešení:

 • Ve variantě Standard vhodné pro 2 osoby v domácnosti získáte kompletní řešení vč. 125l zásobníku, které vám zajistí ohřev teplé vody až 8 měsíců v roce.
 • Varianta Premium zdarma ohřeje teplou vodu až pro 5 osob v domácnosti, a to až 8 měsíců v roce.
 • Zajistíme kompletní dodávku vč. administrativních úkonů.
Solární panely o výkonu 500 Wp
Počet panelů 6
Celkový výkon 3 kWp
Potřebná plocha střechy 15 m2
Roční výroba 2 800 - 2 3 100 kWh
Regulátor 3 režimy
Zásobník teplé vody (TUV/TV) Nový zásobník o velikosti 300 l

Kdo má na dotaci nárok?

Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu nebo trvale obývané rekreační stavby, ve které jsou trvale hlášeni k datu podání žádosti o podporu, po dobu její administrace a po dobu udržitelnosti projektu.

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo jsou ke dni podání žádosti zahrnuti do okruhu posuzovaných osob v žádosti o příspěvek na bydlení nebo v žádosti o přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem.

Montáž systému musí provést odborně způsobilá osoba, držící oprávnění podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Co získáte v rámci varianty Standard?

 • Kompletní střešní instalaci 5 nebo 6 fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 2,5 nebo 3 kWp vč. konstrukce.
 • Kompletní instalační materiál od panelů po napojení na zásobník teplé vody.
 • Regulátor, který zajistí využití vyrobené energie pro ohřev teplé vody (je napojeno na patronu) vč. napojení na teplotní čidlo. Regulátor funguje ve 3 režimech:
  1. Letní režim -- ohřev vody jen z vyrobené energie,
  2. Kombinovaný režim -- ohřev vody pomocí vyrobené energie a s podílem ze sítě (dle nastavené teploty),
  3. Zimní režim -- ohřev vody energií jen ze sítě (v zimním období je vhodné využít i Kombinovaný režim).
 • Kompletní elektrikářské a instalační práce vč. elektrorevize.
 • Kompletní administrativní činnosti vč. zajištění žádosti o dotaci NZÚ Light (o tuto dotaci lze požádat i předem).
 • Ve variantě se zásobníkem je možné zvolit velikost zásobníku 125 až 300 litrů.
 • Technicky vymyslíme řešení pro každou nemovitost.

Potřebujete poradit?

Mohlo by vás zajímat

Dotace NZÚ Light je určena vlastníkům a spoluvlastníkům rodinných domů, staveb pro rodinnou rekreaci využívaných k trvalému bydlení, bytů v bytových domech nebo členům bytového družstva s právem užívání bytu. Žadatel a všichni členové domácnosti ke dni podání žádosti o podporu pobírají starobní důchod nebo pobírají invalidní důchod 3. stupně, nebo jsou zahrnuti do okruhu společně posuzovaných osob v žádosti o příspěvek na bydlení v dané nemovitosti, nebo o přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem. Starobní důchodci nesmí vlastnit další stavbu pro bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě nebo členský podíl v bytovém družstvu, který mu zajišťuje možnost užívání bytu. V domácnosti může dále žít osoba pečující o člena žadatelovy domácnosti, nebo nezletilé dítě, nebo student denního studia do 26 let, nebo osoba, které byl přidělen status uprchlíka. Pro doložení důchodu postačí aktuální výměr důchodu. Pokud ho nemůžete dohledat, potvrzení o pobírání důchodu vám vystaví každá pobočka OSSZ na počkání. K doložení příspěvku na bydlení vám postačí rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení v daném období. K doložení přídavku na dítě vám postačí rozhodnutí o přiznání přídavků na dítě v daném období.

Ne. Žadatelem o podporu NZÚ Light pro nízkopříjmové domácnosti může být pouze vlastník nebo spoluvlastník, který v nemovitosti bydlí a má zde trvalý pobyt. Zároveň on i další členové domácnosti musí splňovat podmínky NZÚ Light pro nízkopříjmové domácnosti. Váš syn pravděpodobně podmínky nesplní, může však sám požádat o podporu ve standardním programu Nová zelená úsporám nebo Oprav dům po babičce.

Ne. Podmínkou získání dotace z Nové zelené úsporám Light je, že žadatel je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu a ke dni podání žádosti a po celou dobu administrace a udržitelnosti (5 let) je v něm přihlášen k trvalému pobytu. Pokud tato podmínka není splněna, o dotaci z NZÚ Light žádat nelze, a to ani v případě, že žadatel v domě dlouhodobě žije.

V tomto případě by šlo čerpat podporu z NZÚ Light pouze v případě, že syn také pobírá starobní nebo invalidní důchod.

Ano, máte nárok na dotaci. Podstatné je, že se skutečně jedná o domácnost složenou pouze z důchodců. Při podání žádosti potvrdíte na záložce „Čestná prohlášení“, že se jedná o domácnost složenou pouze z důchodců.

Ano, v tomto případě nárok na dotaci máte. Pokud v domácnosti tvořené důchodci žije ještě nezletilé dítě nebo zletilé studující, tak příjmy směrem nahoru neovlivní a taková domácnost může žádat v NZÚ Light.

Pokud vaše manželka nepobírá starobní ani invalidní důchod 3. stupně, nebo vy nebo manželka nepobíráte příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě žijící ve společné domácnost, vaše domácnost nesplňuje podmínky NZÚ Light, proto nemůžete v tomto programu žádat o dotaci.

V programu NZÚ Light lze na jeden rodinný dům podat pouze jednu žádost (v jedné žádosti lze kombinovat více opatření = solární ohřev vody a zateplení). Pokud nyní využijete dotační podporu v tomto programu pouze na solární ohřev vody, v budoucnu již nemáte nárok dotační program podruhé využít jen na zateplení.

Ne, nemůže. Podmínkou pro získání dotace z NZÚ Light je, že žadatel a všichni členové domácnosti, pobírající starobní důchod, nevlastní ke dni podání žádosti další stavbu pro bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě nebo členský podíl v bytovém družstvu.

Ano, ale pouze v případě, že jste si podal žádost o dotaci na zateplení v 1. výzvě, to znamená v období před 2. květnem 2023, kdy solární ohřev vody ještě nebyl v NZÚ Light podporován.


Děkujeme, že jste si během KVIFF zašli na ReakTour

Během 58. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary jsme vás vzali na nejstřeženější prostory v zemi. Více než 6 500 z vás se podívalo do běžně nepřístupných míst v Temelíně, Dukovanech a Dlouhých stráních. Jsme rádi, že se vás mnoho zúčastnilo soutěže o hodnotné ceny, a že se vám líbila fotografie z našeho AI fotokoutku, který každého proměnil do pracovníka jaderné elektrárny ve žluté kombinéze.

Pojďte si to s námi krátce připomenout.

Video z 58. KVIFF