Fotovoltaika

Připojení fotovoltaik do distribuční sítě. Stačí její kapacita?

a?

 

Zdroj: Freepik.com

 

Jenom za rok 2022 přijala firma ČEZ Distribuce 70 212 žádostí o připojení výroben elektřiny. K distribuční síti připojili energetici 21 325 fotovoltaik o celkovém výkonu 174 MW. Přes 80 % žádostí pak zahrnovalo připojení technologií s výkonem do 10 kW. Ve srovnání s rokem 2021 tak vzrostl zájem o instalaci FVE – a to i díky dotačním výzvám z programu Nová zelená úsporám – až čtyřnásobně. Jaký má ale tento enormní nárůst fotovoltaických elektráren vliv na celou distribuční soustavu?

 

Vznik přetoků může přetížit distribuční síť

Solární panely každý den vyrobí dostatek elektřiny pro danou domácnost a to, co vyrobí navíc, se v ideálním případě uloží do baterie. Pokud ale domácnost vyrobenou elektřinu ihned nespotřebuje, vznikají přetoky a je otázkou, co s nimi. V současné době je napjatá situace především v oblasti Moravy a Slezska, a to kvůli menšímu počtu trafostanic a jejich zastaralejšímu technickému stavu.

 

Přetoky způsobují potíže hlavně během slunných dní, kdy nestoupá spotřeba

Problém nastává hlavně během slunných dní, kdy fotovoltaika vyrobí opravdu hodně elektřiny, avšak spotřeba nevzrůstá, a do sítě tak putují velké přetoky. Síť to pak nemusí zvládnout. Distributor má možnost v případě přetížení sítě fotovoltaickou elektrárnu na domě jednoduše vypnout, v některých případech nemají majitelé fotovoltaik povolené přetoky energie do distribuční sítě vůbec.

 

S menšími fotovoltaikami o výkonu do 10 kW nebývají tolik problémy (i když záleží na jejich počtu v konkrétní lokalitě), větší potíže nastávají v souvislosti s připojením výkonnějších elektráren. V síti proudí určité množství elektřiny, kterou je síť schopna pojmout. Pokud ale v jeden moment přiteče do sítě příliš mnoho elektřiny z dalších zdrojů, může v ní dojít k nežádoucím výkyvům napětí. Hlavní problém tkví v tom, že se změna napětí v jednom uzlu promítá i do dalších uzlů v síti. Jednoduše řečeno, to, že máte fotovoltaiku, částečně ovlivňuje i dodávku elektřiny do domu vašeho souseda, pokud je napojen na stejnou síť.

 

Tip! Na stránkách ČEZ Distribuce můžete zkontrolovat, jak je na tom vaše lokalita ohledně možností připojení výrobny elektřiny.

 

FVE a její připojení do distribuční sítě

Ještě před samotnou instalací solárů a jejím zaplacením je třeba podat žádost o připojení přímo distributorovi. To většinou vyřizuje firma, která má na starosti realizaci FVE. Distributor musí připojení schválit, čímž se předejde tomu, že na střeše sice budete mít fotovoltaiku, ale distributor vám zakáže přetoky, tudíž nebudete moct využít plný potenciál fotovoltaiky.

 

Důležité je pohlídat si optimální výkon fotovoltaické elektrárny. Ideálně byste měli mít co největší akumulační nádobu na ohřev užitkové a topné vody, do které nasměrujete přebytečnou energii. Částečným řešením je také bateriové úložiště s co největší kapacitou. Smysl dává také instalace tepelného čerpadla.

 

Na navýšení kapacity a úpravách distribuční sítě se neustále pracuje, ČEZ letos za tímto účelem investuje 6,5 miliardy korun. Cílem je, aby distribuční soustava zvládla napojení domácích elektráren a majitelé fotovoltaik mohli plně využívat jejich potenciál.

 

Tip! Všechny formuláře, které byste mohli potřebovat v souvislosti se zapojením fotovoltaiky do distribuční sítě, najdete na stránkách ČEZ Distribuce v sekci Pro výrobce.

 

Proč jsou fotovoltaiky tak oblíbené?

Současným trendem je vyrábět elektřinu a teplo z obnovitelných zdrojů energie (OZE), tedy z vody, slunce, větru nebo třeba biomasy. Společnost se snaží snížit produkci škodlivých emisí i odpadu. Kromě ekologických důvodů jsou tu samozřejmě i ty ekonomické. Fosilní paliva jednou dojdou a je třeba využít obnovitelný zdroj, abychom si zachovali životní úroveň. Současná politická situace a rusko-ukrajinský konflikt nám ukázaly, jak křehké mohou být vztahy mezi jednotlivými zeměmi, které se pak negativně promítnou například do dodávky plynu. Právě proto je zásadní hledat alternativní zdroje a efektivně využívat například energii ze slunce. Stejně tak je ale důležitá investice do modernizace a navyšování kapacity celé distribuční sítě.

Na straně domácností a drobných producentů elektřiny z fotovoltaických panelů by se automatickým mělo stát nejen maximální zajištění bezpečnosti technologií. Ale i pojištění domácnosti a domu, nebo pozemku, případně celé elektrárny pro případ negativních událostí (zkratů, skrytých závad a poruch).

 

 

 

19. 5. 2023

Elektřina i plyn od čez

Odebírejte elektřinu i plyn od ČEZ a čerpejte výhody toho mít své energie přehledně na jednom místě.

Související články

Výkon fotovoltaických panelů v zimě. Vyrobí dost?

Výkon fotovoltaických panelů v zimě. Vyrobí dost?

Zima je v Česku dlouhá a slunečných dní poskrovnu. Pokud přemýšlíte nad instalací fotovoltaiky, pak vás určitě napadá otázka, zda se vůbec vyplatí a kolik elektřiny je schopna vyrobit během zimy. Co všechno ovlivňuje výkon elektrárny a co od solárních panelů čekat?

10. 1. 2023

Nejčtenější články