Skip to Content

Skupina ČEZ spouští online knihovnu dat ESG

28/02/2023
Governance
Social
Environmental

Skupina ČEZ jako první energetická společnost v Česku spouští komplexní knihovnu ESG dat. Počtem zveřejněných ukazatelů se jedná o největší databázi mezi všemi evropskými energetickými společnostmi.

Uživatelé datové knihovny mohou filtrovat data na základě konkrétních mezinárodních standardů: Global Sustainability Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) a Global Sustainable Development Goals (SDGs). Údaje jsou rozděleny do čtyř sekcí: environmentální, sociální, řízení a obecné. Každá sekce obsahuje abecedně řazené ukazatele. Jednou z hlavních výhod knihovny je, že shromažďuje jak povinná, tak nepovinná zveřejnění od různých společností Skupiny ČEZ. Celkem je v současné době k dispozici více než 770 položek číselných údajů.

Všechny údaje v online knihovně byly zpracovány podle jednotné metodiky a externě zkontrolovány.