Skip to Content

ČEZ se připojil k iniciativě OSN na posílení postavení žen. Zaměří se zejména na možnosti skloubení práce s péčí o rodinu.

30/09/2023
Governance
Social

ČEZ se stal signatářem globální iniciativy Women´s Empowerment Principles (WEP). Veřejně se tak zavazuje posilovat diverzitu, rovné příležitosti a férové zacházení s ženami a muži podle principů stanovených OSN. Navazuje na své aktivity v této oblasti vycházející z mezinárodní Charty diverzity. Připojení ke globální iniciativě je dalším krokem k dosažení dlouhodobého cíle navýšit podíl žen v managementu ze současných 12 % na 30 %. ČEZ se zaměřuje zejména na období rodičovství, v letošním roce spustí vzdělávací semináře pro rodiče vracející se zpět do zaměstnání a vznikne zaměstnanecká skupina na podporu rodičů.