Skip to Content

ČEZ v prvním pololetí zvýšil výrobu v obnovitelných zdrojích o 15 %

28/08/2023
Environmental

Příznivé hydrologické a větrné podmínky, modernizace vodních elektráren i kvalitní údržba meziročně zvýšily produkci z 1,6 TWh na 1,9 TWh zelené elektřiny. Meziročně v prvním pololetí vodní elektrárny zvýšili výrobu o 31 %, větrné elektrárny zvýšili výrobu o 18 % a fotovoltaické elektrárny snížili výrobu o 13 %. Zvýšená výroba větrných a vodních elektráren je dána modernizací efektivity výroby. OZE vyrábí bezemisní elektřinu v ČR už více než 100 let. Nejstarší je malá vodní elektrárna Hučák z roku 1910.