Skip to Content

Skupina ČEZ dosáhla dohody o akvizici 55,21% podílu v provozovateli plynárenské infrastruktury GasNet

21/03/2024
Environmental

Skupina ČEZ oznamuje akvizici 55,21% podílu ve společnosti GasNet, největším provozovateli plynárenské distribuční infrastruktury v České republice. Zemní plyn a později i vodík budou hrát klíčovou roli v budoucím vývoji české ekonomiky. Touto akvizicí si Skupina ČEZ zajišťuje strategickou pozici při transformaci českého teplárenství a jeho přechodu od uhelné energetiky k zemnímu plynu a k vodíku. Prodávaný podíl v současnosti spravuje společnost Macquarie Asset Management, která jedná jménem spravovaných fondů. Dokončení transakce podléhá schválení Evropskou komisí a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Skupina GasNet spravuje síť 65 000 km plynovodů a drží přibližně 80% podíl na distribuci zemního plynu v ČR, obsluhuje cca 2,3 milionu odběrných míst a ročně distribuuje 66 TWh plynu. Dokončení transakce podléhá schválení Evropské komise a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.