Skip to Content

Skupina ČEZ na druhém místě v žebříčku udržitelnosti 2023

08/06/2023
Governance
Social
Environmental

ČEZ získal druhé místo v prvním ročníku žebříčku udržitelnosti, který pořádá Týdeník Ekonom s podporou PwC a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Žebříček udržitelnosti Týdeníku Ekonom je nezávislé hodnocení firem na základě dotazníku o jejich strategii či projektu udržitelnosti. Dotazník pokrývá všechny tři pilíře ESG. Hodnocení je založeno na odborných kritériích a ověření informací poskytnutých společností.

Porota ocenila, že strategie ČEZ je založena na vědeckých metodách a metodikách a používá srozumitelnou terminologii. Porota ocenila zejména komplexnost údajů, z nichž strategie ESG společnosti vychází, a formát, v němž jsou údaje dostupné veřejnosti. Pozornost si zaslouží i propojení ESG cílů společnosti s odměňováním, které je v českém kontextu stále ještě ojedinělé.