Podmínky užití produktové řady ELEKTŘINA NA 2 ROKY

Po dobu užití produktové řady ELEKTŘINA NA 2 ROKY se neaplikují příslušná ustanovení VOPD, týkající se změny produktové řady Zákazníkem a Zákazník není oprávněn změnit produktovou řadu ELEKTŘINA NA 2 ROKY za jinou produktovou řadu Obchodníka po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy.